BNG Cultuurfonds

Goedkope financiering door overeenkomst BNG Bank en Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank (EIB) en BNG Bank hebben begin december 2016 een overeenkomst getekend. Deze houdt in dat de EIB EUR 250 miljoen ter beschikking stelt aan BNG Bank, die dit bedrag doorleent aan haar klanten. Aangezien de EIB maximaal 50% van de leningen voor haar rekening neemt, zal BNG Bank het overige deel verzorgen. Hierdoor kan voor minimaal EUR 500 miljoen aan projecten worden gerealiseerd.

Vanaf 20 december kan BNG Bank deze leningen verstrekken aan decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen, indien een garantie van het WSW of WfZ van toepassing is. Er gelden daarbij geen beperkingen ten aanzien van looptijd en type lening, wel geldt een aantal specifieke voorwaarden.  

RENTEVOORDEEL
BNG Bank kan de lening tegen gunstige voorwaarden aantrekken bij de EIB. Dit rentevoordeel komt ten gunste van de klanten. Hierdoor liggen de tarieven lager dan bij reguliere leningen. Het exacte rentevoordeel zal afhankelijk zijn van de kenmerken van de lening.

EXTRA VOORWAARDEN
Hoewel de door BNG Bank te verstrekken leningen geen beperkingen hebben ten aanzien van looptijd en type lening, bestaat wel een aantal aanvullende voorwaarden op de standaard leningovereenkomst. Zo dient de lening te worden aangewend voor een concreet project, dat aan specifieke voorwaarden moet voldoen. Ook krijgt de EIB de mogelijkheid om informatie te verzamelen ten aanzien van deze projecten indien men dit noodzakelijk acht. 

Deze aanvullende voorwaarden zullen worden opgenomen in het contract. Voor leningen onder garantie van WSW of WfZ zal dit gebeuren in de vorm van een side letter. Via onderstaande link krijgt u inzicht in deze voorwaarden. 

                    

Vragen

Voor verdere vragen kunt u terecht bij uw accountmanager of u kunt bellen met 070 3081 740 of mailen met de accountdesk.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.