BNG Cultuurfonds

Module rapportages

Rentelasten vormen een groot deel van de uitgaven van uw organisatie. Met het oog op financiële stabiliteit op langere termijn is het spreiden van rentelasten en het beheersen van renterisico’s het voornaamste doel van uw treasurybeleid. Om de risico’s in uw leningen- en beleggingsportefeuille te beheersen, wilt u beschikken over de juiste informatie. Alleen dan kunt u een goede inschatting maken van toekomstige renterisico’s en besluiten nemen over het eventueel vervroegd aflossen, herfinancieren of beleggen van financiële middelen.

De BNG Treasury module voor rapportages (onderdeel cashmanagement) is speciaal ontwikkeld om uw renterisico’s eenvoudig en overzichtelijk in beeld te brengen.

Rapportages voor decentrale overheden

Om te voldoen aan de wettelijke rapportageverplichtingen voorziet het systeem in standaardrapportages voor de opgave van uw kasgeldlimiet (modelstaat A) en uw renterisiconorm (modelstaat B). Deze rapportages worden samengesteld in het pdf-formaat en zijn daardoor niet te reproduceren of te wijzigen. Uiteraard zorgt BNG Bank ervoor dat de standaardrapportages altijd voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.

Rapportages voor woningcorporaties

De module rapportages verwerkt de gegevens over aflossingen, stortingen en renteaanpassingen tot een helder overzicht van uw financieringspositie. Deze positie kunt u in grafiek afzetten tegen de renterisiconorm volgens de definitie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Naast de WSW-norm kunt u ook een eigen interne norm instellen.

Rapportages voor de zorgsector

De module rapportages verwerkt de gegevens over aflossingen, stortingen en renteaanpassingen tot een helder overzicht van uw financieringspositie. De rapportage toont alle leningen, waarbij per lening drie verschillende renteniveaus worden weergegeven:

  • Het werkelijk betaalde rentepercentage op een aangetrokken geldlening
  • Het rentepercentage dat betaald zou zijn op deze lening als er sprake is van borgstelling
  • Het rentepercentage dat de instelling vergoedt krijgt over deze lening.

Voordelen

  • Snel en eenvoudig inzicht in actuele en toekomstige renterisico’s
  • Een-op-een vertaling van gegevens uit de module liquiditeitsprognose
  • Grafieken gemakkelijk toepasbaar in managementrapportages

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.