Rietveld Zorg en dame buiten werken

Overzicht kosten Ongelimiteerd MTN Programma Nederlandse Gemeenten

Kosten voor de uitgifte en het beheer van een Global Note

Omschrijving

bedrag
in EUR

Factuurmoment

Periodieke kosten

Kosten Euroclear per coupondatum 110,00 Moment van uitgifte, voor alle coupons
Kosten Euroclear bewaarloon per EUR 1 mln nominaal, per maand n.v.t.

Eenmalige kosten

Kosten Euroclear redemption 110,00 Moment van uitgifte
Kosten Euroclear vernietigen Global Note
31,00 Moment van uitgifte
Kosten BNG Bank voor verwerken formulierenstroom en aanmaken Global Note 690,00
Moment van uitgifte
Kosten voor transport Global Note 190,00 Moment van uitgifte

Alle bedragen zijn exclusief BTW. Deze kosten worden zowel voor nieuw uit te geven als voor reeds lopende Global Notes in rekening gebracht.

Kosten om Uitgevende Instelling te worden onder het Programma

Indien een Gemeente een verzoek indient om Uitgevende Instelling onder het Programma te worden, zal eenmalig € 500 (excl. BTW) in rekening worden gebracht voor het opmaken en verwerken van documentatie ten behoeve van deelname aan het Programma.

Kosten om een nieuwe Dealer te laten toetreden

Indien een Uitgevende Instelling een nieuwe dealer wil laten toetreden tot hun Programma-overeenkomst, zal bij de Uitgevende Instelling eenmalig € 500 (excl. BTW) in rekening worden gebracht voor het opmaken en verwerken van de hiervoor benodigde documentatie.

Kosten voor het actueel houden van de programmadocumentatie

Op grond van artikel 10.2 van de Algemene Programmabepalingen zullen kosten voor het uitgeven van herziene versies van het Information Memorandum respectievelijk eventuele supplementen van het Information Memorandum worden doorberekend aan de aan het Programma deelnemende Uitgevende Instellingen. Dit betreft alle interne en externe kosten die door de Arrangeur ten behoeve van de herziene versie worden gemaakt. 

BNG Bank behoudt zich te allen tijde het recht voor de genoemde bedragen met onmiddellijke ingang aan te passen. Gedefinieerde begrippen op deze pagina hebben de betekenis als gedefinieerd in de Algemene programmabepalingen. Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van o.a. tikfouten. BNG Bank kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, materieel of immaterieel als gevolg van de inhoud van deze opgave.

Documentatie

Alle documentatie omtrent het MTN programma vindt u op deze pagina

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.