Trudo Toren en mensen buiten

Gebiedsontwikkeling

Vakgebieden en projecten

BNG Gebiedsontwikkeling is werkzaam op diverse terreinen, zoals de ontwikkeling van woningbouwgebieden, bedrijventerreinen, glastuinbouw en kantoren. Concreet zijn wij actief in de volgende projecten:

Woningbouw

ONW - Het Nieuwe Westland

Ontwikkeling van een aantal deellocaties, te weten Tuinveld, Duingeest, Waelpark en Gantel de Baak met totaal ruim 2.000 woningen. Deze zijn gericht op de versterking en diversificatie van de programmering en woonmilieus in het Westland ten behoeve van een aantrekkelijker woon- en vestigingsklimaat. 

Suijssenwaerde - Gemeente Goeree-Overflakkee

Recreatieproject gericht op het handhaven en versterken van het draagvlak van de voorzieningen in de kern Oude-Tonge.

Meerburg - Gemeente Zoeterwoude

Ontwikkeling van een kantoren- en woongebied langs de A4. De opzet van deze gebiedsontwikkeling komt voort uit de het W4-concept waarmee de verbreding van de A4 in het eerste decennium van deze eeuw ook verdiept kon worden aangelegd met als gevolg minder maatschappelijke (verkeers-,  geluids- en milieu) overlast. Om deze verdieping mogelijk te maken is vanuit de opbrengsten van het project een bijdrage verleend aan de extra kosten voor de verdieping van de A4.

Wonenwerkenwaterman - Rijsbergen Gemeente Zundert

Ontwikkeling van een woningbouwlocatie als uitbreiding van de kern Rijsbergen in de gemeente Zundert. In een deel van de ontwikkeling wordt een bedrijventerrein voor de lokale behoefte van Rijsbergen/Zundert ontwikkeld afhankelijk van de marktbehoefte. Samenwerking tussen de woningcorporatie Thuisvester en BNG Gebiedsontwikkeling.

De Bongerd - Amsterdam

Ontwikkeling van een woonwijk in Amsterdam-Noord. Dit betreft een  samenwerking tussen Eigen Haard, AM, Van der Ley en BNG Gebiedsontwikkeling.

Bedrijventerreinen

Bedrijvenpark Oostflakkee (BPO) - Gemeente Goeree-Overflakkee

Ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein op het eiland Goeree-Overflakkee. Destijds is de start van de ontwikkeling met name voortgekomen uit sociaal-economische motieven. Meer recent zijn daar de ambities t.a.v. de energietransitie bijgekomen, zoals verwoord in het energie-concept Energy-Island van de gemeente Goeree-Overflakkee.

ROM-S - Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen

Ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein aan de buitenkant van de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden langs de A15 met directe ontsluiting op de A15. Gericht op de uitplaatsing van overlastgevende bedrijven met veel vrachtwagenverkeersbewegingen uit de regio en de ontwikkeling van een aantal regionale vrachtwagenparkeerplaatsen met beveiligingsvoorzieningen. 

Zenkeldamshoek - Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek Gemeente Hof Van Twente

Ontwikkeling van het bedrijvenpark Zenkeldamshoek in Goor, in eerste instantie primair gericht op de uitplaatsing van overlastgevende bedrijvigheid uit de verschillende dorpskernen van de gemeente.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.