Algemene Vergadering BNG Bank benoemt twee nieuwe commissarissen

25 april 2024

Op 25 april 2024 heeft de Algemene Vergadering van BNG Bank de jaarrekening over 2023 vastgesteld. Daarnaast werden Marja Elsinga en Constant Korthout benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de bank voor een termijn van vier jaar.

Nieuwe RvC leden Constant Korthout en Marja Elsinga samen met Voorzitter Huub Arendse

Tijdens de vergadering lichtte CEO Gita Salden de voortgang van de strategie bij BNG Bank toe. De bank wil door haar financieringen klanten helpen om hun maatschappelijke doelstellingen te bereiken. In 2023 zijn er weer verschillende projecten gerealiseerd waarmee we bijdragen aan het groener en socialer maken van Nederland.  CFO Olivier Labe presenteerde de jaarcijfers van BNG Bank. De totale langlopende kredietportefeuille stond eind 2023 op EUR 89,2 miljard. De nettowinst over 2023 bedraagt EUR 254 miljoen. 

Dividendvoorstel en beloningsbeleid

BNG Bank heeft voorgesteld om, conform dividendbeleid, 50% van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Dit vertaalt zich in een totaal dividendbedrag van EUR 120 miljoen en een dividend per aandeel van EUR 2,16. Het voorstel is tijdens de algemene vergadering goedgekeurd door de aandeelhouders.

Daarnaast is het voorstel voor aanpassing van het beloningsbeleid van de statutaire leden van het Executive Committee aangenomen. Aanleiding is de wens om het beloningsbeleid op enkele punten meer in overeenstemming te brengen met het beloningsbeleid van Staatsdeelnemingen.

Nieuwe leden RvC

Vanwege het vertrek van Jan van Rutte en Johan Conijn als commissarissen van BNG Bank heeft de Algemene Vergadering Marja Elsinga en Constant Korthout benoemd als nieuwe leden van de RvC. Elsinga is hoogleraar Housing Institutions & Governance aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Korthout was tot 2022 Chief Financial & Risk Officer (CFRO) bij Van Lanschot Kempen. Hij bekleedt bij diverse instellingen toezichthoudende functies.

Afscheid commissarissen Jan van Rutte en Johan Conijn

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.