Algemene Vergadering stelt jaarrekening BNG Bank over 2022 vast

20 april 2023

Op 20 april 2023 heeft de Algemene Vergadering van BNG Bank de jaarrekening over 2022 vastgesteld. Huub Arendse is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen van de bank voor een termijn van vier jaar.

Tijdens de vergadering lichtte CEO Gita Salden de strategische ontwikkelingen bij BNG Bank toe en hoe BNG Bank haar klanten helpt met impact maken en het realiseren van hun doelstellingen. CFO Olivier Labe lichtte de jaarcijfers van BNG Bank toe. De totale langlopende kredietportefeuille stond eind 2022 op EUR 88 miljard, een netto toename van bijna EUR 1 miljard ten opzichte van eind 2021. De nettowinst over 2022 bedraagt EUR 300 miljoen. 

Dividendvoorstel

BNG Bank heeft voorgesteld om, conform dividendbeleid, 50% van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Dit vertaalt zich in een totaal dividendbedrag van EUR 139 miljoen en een dividend per aandeel van EUR 2,50. Het voorstel is tijdens de algemene vergadering goedgekeurd door de aandeelhouders.

Wilt u weten welke impact BNG Bank in 2022 heeft gemaakt? Kijk dan deze video.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.