BNG Bank draagt haar steentje bij aan schuldenloos Nederland

14 november 2018

BNG Bank en andere banken gaan gemeenten helpen om consumenten in een zo vroeg mogelijk stadium te begeleiden naar de juiste hulp bij schulden. Samen met overheden en hulpinstanties steunen wij het initiatief 'SchuldenlabNL' dat vandaag is gelanceerd in aanwezigheid van Koningin Máxima.

BNG Bank helpt haar klanten in de publieke sector bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Gemeenten hebben als tweede schuldeiser na de fiscus te kampen met enorme schulden van hun bewoners. BNG Bank kan met haar kennis, expertise en netwerk bijdragen aan SchuldenlabNL.

Maatschappelijk probleem

Financiële problemen leiden tot veel stress bij consumenten en hebben ook effect op gezinsleden. Circa 2,3 miljoen huishoudens kampen met betalingsachterstanden op uiteenlopende terreinen. 1,4 miljoen huishoudens hebben risicovolle of zelfs problematische schulden. 85% van deze mensen zijn niet bekend bij organisaties die hulp verlenen bij schulden.

Gemiddeld duurt het zo'n vijf jaar voor mensen actie ondernemen, waardoor hun schuld is opgelopen tot 42.000 euro bij 15 verschillende schuldeisers. Daarom is het van groot belang om zo vroeg mogelijk actie te ondernemen.

Publiek-privaat platform

SchuldenlabNL is een landelijk publiek-privaat platform en een landingsbaan voor het opschalen van lokale succesvolle projecten en innovatieve pilots rondom armoede- en schuldenproblematiek. Concreet betekent dit:

  • Het besparen van ontwikkelingskosten van succesvolle projecten door deze landelijk te verspreiden.
  • Met de landelijke partners afspraken maken voor samenwerking waardoor het niet nodig is om met elke gemeente, uitvoeringsorganisaties of private partij afzonderlijk om de tafel te zitten.
  • Het standaardiseren van opschalingsaanpakken waaronder het ontwikkelen van maatschappelijke businesscases en duurzame financieringsmodellen, selectie, assessment en validatie van projecten.

Huishoudboekje van gemeente Utrecht en BNG Bank

Er komt een projectenportfolio beschikbaar die kan worden uitgebreid om vrij snel resultaten te boeken. BNG Bank is bijvoorbeeld al zeer actief met het 'huishoudboekje' samen met de gemeente Utrecht. In dit project ontvangt de gemeente het inkomen van mensen die moeite hebben met financieel rondkomen en garandeert de betaling van de vaste lasten. Met een handige app kunnen de deelnemers dit inzien, zodat zij uiteindelijk zelf de controle over hun uitgaven terugkrijgen.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.