BNG Bank financiert zorgorganisatie Aafje

6 juli 2017

Op 4 juli 2017 tekenden de Rotterdamse zorgorganisatie Aafje en Triodos Bank, ABN AMRO en BNG Bank een overeenkomst voor een lening van €57 miljoen. Met deze financiering kan Aafje een woonomgeving voor kwetsbare ouderen realiseren die tegemoet komt aan alle moderne wensen voor zorg, veiligheid en gezelligheid.

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Stichting Aafje, één van de grootste zorginstellingen in de regio Rotterdam , biedt met circa 5000 medewerkers zorg en hulp aan een brede groep senioren. Aafje werkt vanuit 16 (zorg)locaties, waaronder 2 zorghotels en 14 verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Verbeteren kwaliteit zorg

Rotterdam kent nog veel verouderd woonaanbod voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Met de tot standkoming van deze overeenkomst is Aafje de eerste in Rotterdam, die hier nu substantiële verbetering in kan realiseren. Guy Buck, voorzitter raad van bestuur van Aafje: "Door het vertrouwen in de stabiliteit van Aafje, dat deze drie banken hiermee uitspreken, kunnen we onze bewoners een nieuwe en moderne leefomgeving bieden, die direct bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg."

Persoonsgerichte zorg centraal

Voor Aafje staat persoonsgerichte zorg centraal. Daarvoor is voor het vernieuwen van de verpleeghuizen een uitgebreid programma van eisen ontwikkeld voor architecten en bouwers. Hierin is onder andere vastgesteld hoe de eigen woningen met badkamer onderdeel moeten zijn van kleine woongroepen, gesitueerd om een gezamenlijke huiskamer met (beschermde) buitenruimte. De zorg kan hiermee zoveel mogelijk net zoals thuis georganiseerd worden. Ook wordt geïnvesteerd in domotica, healing environment en goede klimaatbeheersing. Hiermee komt Aafje tegemoet aan de moderne wensen en behoeften van haar bewoners als het gaat om zorg, veiligheid en gezelligheid. Ook draagt dit bij aan de invulling van het nieuwe kwaliteitskader.

Maatschappelijk betrokken

Aafje is blij met de drie banken, waar investeren in de zorg een belangrijk onderdeel is van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Peter Ploegsma, bestuurslid Aafje: "Het draait bij ons investeringsplan niet om stenen. Zo renoveren we waar dat kan, in plaats van maar slopen en nieuwbouwen. We realiseren het gewenste wooncomfort voor onze bewoners in een prettige en klantgerichte werkomgeving voor onze medewerkers".

Ook van de beoogde financiele partners verlangt Aafje dat zij verder kijken dan stenen en jaarcijfers. Partners die begrip hebben voor de dynamische wereld waarin Aafje zich beweegt en de uitdagingen waarvoor zij staat. Triodos Bank maakt zich al sinds haar oprichting in 1980 sterk voor menswaardige zorg. Relatiemanager Zorg&Welzijn Sander Kooiman: "Een warme, persoonlijke benadering en respect voor het individu staan daarbij voor ons centraal. Initiatieven als deze moeten bijdragen aan het welzijn en de kwaliteit van leven."

Inspelen op concrete behoefte

Voor de banken is het gepresenteerde zorgmodel interessant; het speelt in op een concrete behoefte onder een groter wordende groep oudere Nederlanders. Zij werken daarom graag mee aan de financiering om de benodigde vernieuwingen en verduurzaming van het zorgvastgoed mogelijk te maken.

"Met deze financiering kan Aafje de zorgverlening voor kwetsbare ouderen verder uitbreiden. Dit sluit goed aan bij de missie van BNG Bank om bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen en daarbij te streven naar duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu", zegt Pauline Bieringa, directeur Public Finance van BNG Bank.

Dit traject is begeleid door ILFA Treasury Support.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.