BNG Bank neemt deel aan Green Deal Duurzame Zorg

21 november 2023

Vrijdag 17 november heeft BNG Bank de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ ondertekend. Het doel van deze Green Deal is de impact van de zorg op klimaat, milieu en leefomgeving te minimaliseren door meer in te zetten op vergroenen.

Ondertekening Green Deal door Derk Jan PostemaIn Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis. Om dit te doorbreken wordt er gewerkt aan ‘duurzame zorg’. Hierover zijn afspraken gemaakt in de Green Deal. Deze nieuwe Green Deal moet de zorgsector motiveren om verder te verduurzamen. Hij bevat concretere en ambitieuzere doelen dan de vorige Green Deal. Er wordt nu meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie en op bewustwording en kennis over de impact van de zorg op klimaat en milieu.

BNG Bank heeft zich aan deze nieuwe Green Deal gecommitteerd omdat we het belang van duurzame zorg onderstrepen en hiermee een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Vanuit BNG Bank jagen we de verduurzaming aan met geschikte instrumenten voor (voor)financiering zodat we in de relatie met zorginstellingen hierop kunnen sturen. Daarnaast wil BNG Bank een stimulerende rol spelen in de fase waarin investeringsplannen worden uitgewerkt. Dit doen we door ze te toetsen aan duurzaamheidscriteria, door kennis te delen hoe deze te verbeteren zijn en door expliciet de dialoog over toekomstbestendige zorg aan te gaan in de driehoek zorginstelling-zorgverzekeraar-bank.

Green Deal ondertekenaars 2023

Contactpersonen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.