BNG Bank ondertekent 'City Deal' voor 230.000 woningen in Zuidelijke Randstad

24 maart 2016

Zeven gemeenten in de Zuidelijke Randstad hebben donderdag 24 maart op het provinciehuis in Den Haag de City Deal ‘Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie’ gesloten met het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, Bouwend Nederland, Vastgoedbelang, Vereniging Deltametropool, Neprom, IVBN, Watertorenberaad en BNG Bank.

Met de deal geven de overheden, betrokken organisaties en bedrijven invulling aan de grote behoefte aan woningen. Tot 2030 zijn namelijk maar liefst 230.000 extra woningen nodig in de steden van de Zuidelijke Randstad. Om daarin te voorzien is herontwikkeling van leeggekomen gebieden en gebouwen noodzakelijk.

De 7 gemeenten die tekenden zijn: Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht, Schiedam, Alphen aan den Rijn en Gouda. Namens BNG Bank werd de City Deal ondertekend door Edwin van Veenhuizen, Business Manager Gestructureerde Financiering en Publieke Sector.

 

Intensieve samenwerking

230.000 extra woningen voor 2030 is een hele opgave. Dit doel kan alleen maar gerealiseerd worden via nieuwe vormen van aanpak en samenwerking. Daarom is er anderhalf jaar intensief samengewerkt in het kader van het bestuurlijk overleg MIRT (meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) om stedelijk wonen te stimuleren door beleggers, ontwikkelaars, corporaties, bouwende ondernemers, kennis- en maatschappelijke instellingen, steden, provincie, Rijk en andere partijen in de Zuidelijke Randstad.

Met deze City Deal hebben de zeven gemeenten ieder een eigen transformatieopgave opgesteld die ze willen volbrengen. Er zijn bewust verschillende soorten projecten (kantoren, zorgvastgoed, bedrijventerreinen en havengebieden) gekozen om als voorbeeld te dienen voor de belemmeringen die opgelost moeten worden in de Zuidelijke Randstad.

Plannen beter uitvoerbaar

De ondertekenaars verwachten dat plannen beter uitvoerbaar zullen zijn worden door de samenwerking in de City Deal, bijvoorbeeld via het verbeteren van de planopzet, heroverwerging van beleid en met nieuwe financieringsnormen plus maatwerk bj het toepassen van regelgeving.

Edwin van Veenhuizen van BNG Bank: 'Vanaf maandag telt Nederland 17 miljoen inwoners. De vraag is: hoe vangen we de groei de komende jaren op? En: hoe huisvesten we iedereen op plekken waar men graag wil wonen. De provincie Zuid-Holland en haar gemeenten moeten plannen soms grondig aanpassen en extra plannen uitvoerbaar krijgen. BNG Bank kan hier aan bijdragen met haar kennis en competitieve financiering. Het is immers onze missie om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.'

Agenda Stad

De City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie is de vijfde City Deal in het kader van de Agenda Stad. Agenda Stad wil de groei, innovatie en leefbaarheid van steden in samenhang versterken om daarmee het concurrentievermogen en groeipotentieel van het Nederlandse stedennetwerk te vergroten.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.