BNG Bank steunt kabinetsplan voor meer investeringen

21 september 2016

BNG Bank steunt het kabinetsvoornemen om meer te investeren in de energietransitie, export en ondernemerschap en biedt concrete oplossingen voor een deel van de door het kabinet gesignaleerde problemen die duurzame groei in Nederland beperken.

'Hogere investeringen kunnen de kracht van de Nederlandse economie versterken. (…)  Daar waar het marktaanbod tekortschiet stimuleert en ondersteunt het kabinet financiering en investeringen, bijvoorbeeld in energietransitie, verduurzaming, bereikbaarheid, onderwijs en ondernemerschap. Het kabinet wil nog deze kabinetsperiode besluiten nemen om de export uit en de investeringen in Nederland verder te stimuleren,' schrijft het kabinet in de gisteren gepubliceerde Miljoenennota 2017. 

BNG Bank steunt het kabinetsvoornemen om meer te investeren in de Nederlandse economie en biedt concrete oplossingen voor een deel van de door het kabinet gesignaleerde problemen die duurzame groei in Nederland beperken.

Centrale rol BNG Bank

BNG Bank ziet voor zichzelf een centrale rol in de aanpak van de hierboven genoemde problemen ter ondersteuning van overheidsbeleid. Voor zover deze problemen zich binnen haar mandaat en profiel bevinden vult BNG Bank deze rol al in, bijvoorbeeld in het kader van de energietransitie, verduurzaming, bereikbaarheid en onderwijs. De bank stimuleert de energietransitie onder meer door kleinere projecten te bundelen, zodat financiering dankzij schaalvoordelen aantrekkelijker wordt. Voor problemen die buiten haar mandaat vallen is een structurele aanpak nodig met betrokkenheid van alle relevante actoren (overheid, banken, institutionele beleggers). Daarbij kan met een effectievere inzet van het bestaande garantie- en stimuleringsinstrumentarium al heel veel worden bereikt.

Met een balans van meer dan EUR 160 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland. BNG Bank richt haar kredietverlening – anders dan andere grote banken – uitsluitend op Nederland en behoort daardoor tot de grootste financiers van het Energieakkoord. De afgelopen tien jaar verstrekte de bank in totaal meer dan EUR 100 miljard aan leningen. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar AAA-rating goedkope financiering te verstrekken aan gemeenten, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, scholen, infrastructuur en nutsbedrijven. Niet winstmaximalisatie is daarbij het doel, maar lage kosten voor onze klanten. Tijdens de kredietcrisis werd bevestigd dat BNG Bank een belangrijke anticyclische rol speelt bij de financiering van de publieke sector. Waar andere banken 'nee' moesten verkopen, bleef het loket van BNG Bank altijd open.

Nieuw instituut niet nodig

Het opzetten van een nieuw instituut voor de oplossing van genoemde problemen is niet nodig. Los van mogelijke meningsverschillen over de invulling hiervan en de te verwachten problemen bij de financiering van woningcorporaties en zorginstellingen, zijn de op papier geschetste voordelen van een nieuwe instelling niet volledig realiseerbaar. Financieel wordt meer voorgespiegeld dan kan worden waargemaakt. Het oprichten van nieuwe instituties is vaak een langdurig en ingrijpend proces. BNG Bank voorziet daarom in een oplossing binnen het bestaande stelsel. Hiermee kan snel ingespeeld worden op de bestaande problemen met minimale aanpassingen en kosten.

Lees hier de uitgebreide 'position paper' over dit onderwerp, inclusief een oplossingsrichting voor efficiënte financiering van ondernemerschap en export.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.