BNG Bank update: resultaten Europese stresstest 2021

30 juli 2021

BNG Bank participeerde in 2021 in de stresstest voor banken in de Europese Unie, die is uitgevoerd door de Europese Bankenautoriteit (EBA) in samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Europees Comité voor Systeemrisico’s (European Systemic Risk Board of ESRB). BNG Bank heeft kennis genomen van de aankondigingen vandaag gemaakt door EBA over de Europese stresstest en bevestigt de resultaten van deze exercitie.

De stresstest leidt voor BNG Bank in het basisscenario tot een CET1-ratio (kapitaalbuffer) van 33,7% per eind 2023. Onder het ongunstige (adverse) scenario resulteert een CET1-ratio van 23,5% per eind 2023. Daarmee worden de minimum kapitaaleisen ruimschoots gerespecteerd.

In tegenstelling tot eerdere jaren, bracht de stresstest methodologie met zich mee dat ook voor BNG Bank stress voor ‘net trading income’ diende te worden opgenomen. Naar mening van BNG Bank is dit onterecht omdat de bank geen trading boek aanhoudt. Zonder deze extra impact zou de CET1-ratio voor het basisscenario en het adverse scenario respectievelijk 34,8% (+1,1%) en 26,2% (+2,7%) bedragen.

De EU-brede stress test 2021 kent geen drempel waarboven een instelling is ‘geslaagd’. De test is bedoeld als belangrijke informatiebron voor het toezichtproces (SREP). De resultaten helpen bevoegde autoriteiten om te beoordelen of BNG Bank in een stress scenario kan blijven voldoen aan de haar gestelde kapitaaleisen.

Het ongunstige (adverse) stress test scenario is door de ECB en ESRB vastgesteld en heeft betrekking op de periode 2021-2023. De stress test is uitgevoerd op basis van de balans per eind december 2020, en houdt dus geen rekening met bedrijfsstrategieën of managementbeslissingen na die datum. Het is geen voorspelling van de winst van BNG Bank.

Op basis van de resultaten van de exercitie en in overleg met de toezichthouder zal BNG Bank mogelijke management acties overwegen om de impact in het ongunstige (adverse) scenario verder te mitigeren; beoordelen welke impact de resultaten hebben op de toekomstgerichte kapitaalplannen van BNG Bank en haar vermogen om te voldoen aan de van toepassing zijnde prudentiële vereisten; en bepalen of er aanvullende maatregelen of wijzigingen in het kapitaalplan van de BNG Bank nodig zijn. De volledige resultaten van de stresstest zijn beschikbaar op de website van de Europese Banken Autoriteit.

Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.