Bevredigende uitkomsten Europese stresstest

30 juli 2016

De stresstest uitgevoerd onder coördinatie van de European Banking Authority heeft voor BNG Bank tot bevredigende uitkomsten geleid. Onder het basisscenario neemt de CET1-ratio toe tot 28,1% per einde 2018. Doorrekening van het meest ongunstige ('adverse') scenario resulteert voor de bank per die datum in een CET1-ratio van 17,6%.

De stresstest is niet goed vergelijkbaar met de test die in 2014 is uitgevoerd. Naast zwaardere scenario's zijn in deze test ook meer risicofactoren opgenomen. In tegenstelling tot 2014 is geen ondergrens voor de CET1-ratio vastgesteld. De uitkomsten worden onderdeel van het jaarlijkse evaluatieproces van de kapitaalpositie van banken door de ECB (SREP).

De Europese toezichthouders stellen dat een stresstest niet moet worden beschouwd als een voorspelling van verwachte uitkomsten. Er wordt gebuikt gemaakt van scenario's met hypothetische veranderingen. Hoewel de impact van deze scenario's groot kan zijn, is de kans hierop klein.

De uitkomsten van de test bevestigen de sterke financiële positie van BNG Bank. Het gezaghebbende magazine Global Finance rekent BNG Bank tot de vijf veiligste banken ter wereld.

U vindt de resultaten van de stresstest op de website van de European Banking Authority.
  

BNG Bank – voor een duurzame publieke sector

BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody's (Aaa) en Standard & Poor's (AAA) en de rating AA+ van Fitch. BNG Bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.