Britten stemmen voor een Brexit

24 juni 2016

Vanmorgen werd bekend dat de Britse bevolking met een kleine meerderheid van 52% heeft gestemd voor uittreding van Groot-Brittannie uit de Europese Unie.

​De uitslag was onverwacht. De laatste peilingen wezen op een Bremain. Een land dat wil uittreden, zal dat officieel aan de Europese Raad moeten meedelen. Vervolgens zullen onderhandelingen over de voorwaarden voor uittreding plaatsvinden. In beginsel dienen deze onderhandelingen na twee jaar te zijn afgerond.

grotere volatiliteit

In deze periode zal duidelijk worden hoe de toekomstige economische en handelsrelatie tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie(EU) eruit komt te zien. De uitkomst van deze onderhandelingen is onzeker. Hierdoor moet de komende tijd rekening worden gehouden van een grotere volatiliteit op de financiële markten.

Ook negatieve gevolgen voor Nederland

Een Brexit heeft een negatief effect op de economische ontwikkeling. Dit geldt niet alleen voor Groot-Brittannië, maar in mindere mate ook voor de andere landen van de EU. Vooral landen die relatief veel handel drijven met Groot-Brittannië zoals Nederland ondervinden de gevolgen.

Berekening van het CPB en het IMF wijzen op een structureel negatief effect op het bbp van 0,5 tot 1,0%. Benadrukt moet worden dat het hier gaat op schattingen op langere termijn  die met grote onzekerheden omgeven zijn. Minstens zo belangrijk zijn de politieke gevolgen. De EU verliest een belangrijke lidstaat, waardoor het politieke gewicht van de EU in internationale onderhandelingen over bijvoorbeeld nieuwe handelsovereenkomsten zal afnemen.

lagere lange rentetarieven

De toegenomen marktonzekerheid als gevolg van een Brexit zal naar verwachting in de komende tijd leiden tot lagere lange rentetarieven dan eerder was voorzien.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.