EIB en BNG Bank helpen publieke sector met investeringen tegen lage kosten

7 december 2016 1:00 - 12.00

De Europese Investeringsbank (EIB) en BNG Bank hebben in Den Haag een leningsovereenkomst van EUR 250 miljoen getekend.

De lening volgt op de eerder getekende samenwerkingsovereenkomst waarin werd vastgelegd dat de twee financiële instellingen kennis en ervaring zouden gaan uitwisselen om zo publieke investeringen in Nederland te stimuleren. De EIB stelt EUR 250 miljoen beschikbaar aan BNG Bank, die dit bedrag tegen lage tarieven kan doorlenen aan decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen.

Aangezien de EIB nooit meer dan 50% van de totale waarde van een project mag financieren, zal samen met BNG Bank voor een totaal van minimaal EUR 500 miljoen aan projecten gerealiseerd kunnen worden. Het rentetarief voor genoemde klanten zal lager liggen dan het rentetarief van reguliere leningen.

 

"BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland en heeft als doelstelling om overheidsbeleid te ondersteunen tegen zo laag mogelijke kosten. Via de lening van de EIB biedt BNG Bank ook kleinere klanten, die anders hiervoor niet in aanmerking zouden komen, de gelegenheid te profiteren van EIB financiering. Deze overeenkomst past daardoor uitstekend bij de strategie van de bank ", zegt Olivier Labe (rechts op de foto), lid van de Raad van Bestuur van BNG Bank.

"Als bank heeft de EIB een vergelijkbare strategie om kleinere klanten te bereiken, en de samenwerking met BNG Bank komt op een mooi moment," zegt vicepresident Pim van Ballekom (links) van de EIB. "Er is een noodzaak voor duurzame sociale woningbouw in Nederland, waarbij BNG Bank een belangrijke rol als financier speelt. Dit past heel goed in de Europese doelstellingen. In dit project komen meerdere prioriteiten van de EIB bij elkaar en geven we als Europese financiële instelling een signaal af dat we er zijn waar dat nodig is."

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is een instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie, en is eigendom van de EU-lidstaten. De EIB maakt langetermijnfinanciering beschikbaar voor deugdelijke investeringen, om zo bij te dragen aan EU-beleidsdoelstellingen.

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar AAA-rating goedkope financiering te verstrekken aan onder meer gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. Met een balans van meer dan EUR 160 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.