Geothermieproject Trias Westland boort vier kilometer diep naar aardwarmte

11 mei 2017

Op 10 mei 2017 is het startschot gegeven voor het geothermieproject Trias Westland. 49 (glastuinbouw)bedrijven gaan op vier kilometer diepte boren naar warmte. Met deze aardwarmte verwarmen de Westlandse bedrijven straks hun kassen en gebouwen op een duurzame manier en tegen een stabiele kostprijs. BNG Bank en de Rabobank verzorgen samen de bancaire financiering.

​​​​​​​​​​In de Westlandse bodem is volop duurzame energie te vinden. De aardbodem bevat natuurlijke waterhoudende grondlagen; hoe dieper, hoe warmer het water in de aarde is. Het hete water kan worden opgepompt en met een warmtewisselaar worden overgedragen aan een warmtenet, zodat het water naar de afnemers verspreid kan worden. Na gebruik wordt het afgekoelde water terug de aarde in gepompt en door de aardkern weer opgewarmd. Dankzij een aansluiting op aardwarmte hoeven telers veel minder aardgas te gebruiken. Bovendien is aardwarmte eeuwig beschikbaar en het gebruik leidt tot fors minder CO2-uitstoot in Greenport Westland. Ook verbetert de luchtkwaliteit, omdat er minder stikstof wordt uitgestoten en neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af.

Zie hieronder een animatiefilm van 2 minuten waarin het project wordt toegelicht (meer tekst onder illustratie).

 

PRIMEUR: VIER KILOMETER DIEP

De boring, die plaats zal vinden aan de Lange Broekweg in Naaldwijk ter hoogte van de Zandheullaan, is een uniek en innovatief project in Nederland. Eerdere boringen in Nederland gingen namelijk tot circa 2,5 kilometer diepte in de zogenaamde Onderkrijtlaag. Trias Westland onderzoekt of er genoeg warm water te winnen is op vier kilometer diepte uit de Trias-aardlaag. Een proefboring moet aantonen of de beoogde warmte ook daadwerkelijk aanwezig en winbaar is om alle deelnemende bedrijven te kunnen aansluiten op aardwarmte. Als blijkt dat de Trias-aardlaag niet geschikt is om voldoende warmte te winnen, wordt een tweede reguliere aardwarmteboring uitgevoerd op circa 2,5 kilometer diepte en kan een deel van de bedrijven worden aangesloten. ​

Werkzaamheden zijn gestart

De werkzaamheden op de boorlocatie zijn inmiddels gestart. Direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De kassen op de boorlocatie worden momenteel verwijderd. In juni wordt de conductor geplaatst; een soort beschermhuls voor de boring. In de zomer vinden de voorbereidende grondwerkzaamheden plaats. Er worden o.a. meer dan tweehonderd heipalen aangebracht om de boortoren te kunnen dragen, waarna de toren wordt opgebouwd. In het najaar vindt de eerste boring plaats die ongeveer honderd dagen zal duren. Ook de tweede boring duurt ongeveer honderd dagen. Naar verwachting kunnen in de zomer volgend jaar de eerste bedrijven op het warmtenet worden aangesloten. De boortoren wordt geleverd door KCA Deutag en een aantal belangrijke services door Schlumberger. De bovengrondse installaties worden gemaakt door VB Geo Projects.

Krachtige samenwerking

Dit is een project van en voor de telers. Krachtig is dat zij via een eigen coöperatie samenwerken met elkaar én met grote regionale partijen. Voor de aansluiting op het warmtenet betalen zij jaarlijks een vast bedrag op basis van werkelijke kosten. De warmte nemen zij af tegen werkelijke kosten, waarbij zij profiteren van eventuele meevallers. Wat zij niet gebruiken kunnen ze onderling verhandelen; zo kunnen ze de kosten laag houden en de warmtebron optimaal benutten. Na vijftien jaar is de Westlandse warmtecoöperatie volledig eigenaar van het geothermiebedrijf.

Partners

Trias Westland is een initiatief van HVC, Capturam en Royal FloraHolland en wordt gerealiseerd in samenwerking met gemeente Westland, Rabobank en BNG Bank. Deze partners hechten groot belang aan duurzaamheid en zien geothermie als een belangrijk duurzaam alternatief voor aardgas. Doordat de winbare warmte is dit project zo groot is, maken de partners aardwarmte bereikbaar voor een grote groep glastuinbouwondernemers. Het project draagt in belangrijke mate bij aan de duurzaamheids- én economische doelstellingen van Greenport Westland en wordt ondersteund vanuit de Westland Agenda II en d.m.v. een gemeentelijke garantstelling. Rabobank brengt veel kennis en ervaring met geothermieprojecten; van de vijftien geothermieprojecten in Nederland heeft de Rabobank er dertien gefinancierd.

Bancaire financiering

Rabobank en BNG Bank brengen samen de bancaire financiering in. Bij Trias Westland zijn zowel Rabobank Westland (ondersteuning vanuit het DIT-fonds voor de eerste boring) als Rabobank Project Finance betrokken. Deze 'tak' adviseert bij en structureert (complexe) projectfinancieringstransacties. BNG Bank richt zich al sinds haar ontstaan in 1914 op duurzaamheid. De bank steunt overheidsbeleid door op basis van haar AAA-ratings goedkope financiering te verstrekken en is een belangrijke financier van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en de energietransitie in Nederland. Trias Westland is het tweede geothermieproject dat door BNG Bank wordt gefinancierd. Uniek is dat dit project is gefinancierd op basis van 'non-recourse projectfinanciering'. Dat wil zeggen: een lening waarbij de bank uitsluitend recht heeft op terugbetaling uit de opbrengsten van het project, zonder aansprakelijkheid van aandeelhouders of derden. Daarom hebben de banken de techniek en financiering van het project Trias Westland vooraf zeer grondig onderzocht.

​Financiële regelingen

Verder is gebruik gemaakt van financiële regelingen die beschikbaar zijn gesteld door het Ministerie van Economische Zaken. De reguliere regelingen voor geothermie, SDE+ en RNES-garantie, gelden ook voor Trias Westland. De doorboring naar de Trias-laag wordt uitgevoerd, rendabel gemaakt en verzekerd met Topsector Energiesubsidie (DEI) en een GreenDeal garantie (€ 3,6 mln.). Ook de provincie Zuid-Holland heeft aan dit project bijgedragen via het programma Kansen voor West, bedoeld om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.