Gewijzigde voorwaarden betaaldiensten per 1 maart 2021

1 februari 2021

Per 1 maart 2021 veranderen onze Voorwaarden Betaaldiensten. De veranderingen zijn productgerelateerd en/of een gevolg van veranderingen in de markt. Daarnaast hebben wij enkele redactionele en tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.

Per 1 maart 2021 veranderen onze Voorwaarden Betaaldiensten. De veranderingen zijn productgerelateerd en/of een gevolg van veranderingen in de markt. Daarnaast hebben wij enkele redactionele en tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.

 • BNG Bank voert niet langer de dienst 'afstorten en bestellen van contant geld' als eigen product. Daarom zijn de artikelen die hierop betrekking hebben verwijderd. Wij blijven wel de diensten van derden als Brinks (voorheen G4S) ondersteunen.
 • Er is een nieuw artikel opgenomen over het doorleiden van betalingstransacties indien de ontvanger voor zijn tegenrekening gebruik maakt van de Nederlandse Overstapservice.
 • Later dit jaar zal BNG Bank de mogelijkheid van Instant Payments aanbieden. Een overboeking (in euro) naar een betaalrekening bij een andere aan Instant Payments deelnemende bank staat dan direct op de rekening van de ontvanger. Vooruitlopend hierop zijn enkele voorwaarden aangepast.
 • De informatieplicht van de klant in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de maatregelen die BNG Bank kan treffen bij het niet correct naleven van deze verplichting zijn uitgebreider beschreven.
 • De bepalingen over de rentetarieven voor rekening-courant (debet- en creditstand) zijn in lijn gebracht met de rentebepalingen van de Voorwaarden opening Rekening-courant in het aanvraagformulier voor een nieuwe rekening en de Algemene Bankvoorwaarden. Dit betreft o.m. de wijze van incasso, het effect van ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt en van bijzondere marktomstandigheden op de door u of aan u verschuldigde rente en de bekendmaking en inwerkingtreding van (wijzigingen in) de rentetarieven.
 • Verduidelijking van de bevoegdheid tot het beëindigen van een inactieve rekening en het wijzigen van een betaaldienst.
 • Enkele kleine redactionele en tekstuele aanpassingen.
   

  Klik hier voor de vernieuwde voorwaarden. De nieuwe voorwaarden zijn vanaf 1 maart 2021 van kracht.
Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.