Jaarcijfers 2022: BNG Bank behaalt gezonde resultaten en zorgt dat klanten impactvol kunnen zijn

20 maart 2023 7:47 - Den Haag

• Marktleider in het publieke domein
• BNG Bank zet samen met klant in op een duurzamer Nederland
• Stijging nettowinst naar EUR 300 miljoen (in 2021: EURO 236 miljoen)
• Renteresultaat structureel gezond
• Langlopende kredietportefeuille EUR 88 miljard, netto toename van 1 miljard
• Dividend EUR 139 miljoen, EUR 2,50 per aandeel

Gita Salden, CEO BNG Bank: “Ik ben er trots op dat BNG Bank in deze turbulente tijden koers heeft gehouden en opnieuw marktleider is in het publieke domein. Wij zijn in staat geweest om rust en vertrouwen uit te stralen en te doen waar we goed in zijn: gunstige leningen verstrekken aan de publieke sector en samen met onze klanten werken aan impactvolle oplossingen.

Vanuit bancair oogpunt was 2022 een goed jaar met gezonde financiële resultaten. Door onze sterke kapitaalpositie konden wij gunstige financiering aantrekken. Dit stelde ons in staat om goede condities aan onze klanten te geven, waarmee zij hun maatschappelijke doelen konden realiseren.

In het kader van onze strategie Ons Kompas Naar Impact heeft BNG Bank in 2022 de bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd. In het belang van de klant is er geïnvesteerd in systemen en mensen. Daarnaast is het Klimaatplan Going Green gepresenteerd. Met dit klimaatplan zet BNG Bank een volgende stap in de energietransitie en CO2-reductie. Samen met onze klanten zoals gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en energiebedrijven willen we Nederland duurzamer, toekomstbestendiger en groener maken. Het uitgangspunt is daarbij dat BNG Bank de bank is van en voor het publieke domein.”

 

Financiële resultaten

BNG Bank is tevreden met de financiële resultaten die in 2022 zijn behaald. De ontwikkelingen in de Oekraïne, de verstoring in de wereldwijde toeleveringsketen, hoge energieprijzen en de hoge inflatie hebben geen materiële financiële gevolgen gehad. Over het verslagjaar 2022 werd een nettowinst gerealiseerd van EUR 300 miljoen. Een jaar eerder kwam de nettowinst uit op EUR 236 miljoen. Voornaamste oorzaken van de hogere nettowinst zijn een stijging van het renteresultaat en een hoger gerealiseerd resultaat financiële transacties uit hoofde van de liquiditeitsportefeuille.

Het renteresultaat kwam in 2022 uit op EUR 481 miljoen, ten opzichte van EUR 407 miljoen een jaar eerder. BNG Bank beoordeelt het renteresultaat als structureel gezond.

Ondanks de rentestijging en het negatieve effect dat dit kan hebben op investeringsbeslissingen van klanten stond de totale langlopende kredietportefeuille eind 2022 op EUR 88 miljard. Dit is een netto toename van de portefeuille van EUR 1 miljard. De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen was in 2022 EUR 12,3 miljard ten opzichte van EUR 12,8 miljard in 2021. In de eerste helft van 2022 zagen we een hogere kredietaanvraag. Met name gemeenten anticipeerden op de rentestijging en haalden hun financieringsvraag naar voren.

BNG Bank is een sterk gekapitaliseerde bank. De Common Equity Tier 1-ratio en Tier 1-ratio bedragen per einde 2022 35% respectievelijk 37%. Ratingbureaus Fitch, Moody’s en S&P waarderen BNG Bank opnieuw op het hoogste ratingniveau. Daarmee behoort BNG Bank tot de veiligste banken ter wereld. Op basis hiervan zijn we het hele jaar in staat geweest om tegen aantrekkelijke tarieven financiering aan te trekken in diverse valuta voor de korte en lange termijn. BNG Bank trekt steeds meer financiering aan met ESG-obligaties onder haar Sustainable Finance Framework. In 2021 lag dit percentage nog onder de 30%, in 2022 is dit gegroeid naar 36%.

In lijn met het staande beleid stelt BNG Bank voor om 50% van de nettowinst uit te keren, gecorrigeerd voor de uitkering op het additioneel Tier1-kapitaal. Dit komt neer op een dividenduitkering van EUR 139 miljoen, EUR 2,50 per aandeel.

BNG Bank – Gedreven door maatschappelijke impact

BNG Bank richt zich exclusief op het publieke domein in Nederland. Klanten zijn onder meer gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en energiebedrijven. Ambitie is dat klanten de bank beschouwen als natuurlijke partner voor het financieren van hun maatschappelijke vraagstukken. BNG Bank is qua balanstotaal de vierde bank van Nederland.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.