Publicatie jaarverslag 2021 en voordracht Van Elst voor herbenoeming

30 maart 2022 15:55

BNG Bank publiceert vandaag haar Jaarverslag 2021. De Raad van Commissarissen (RvC) van BNG Bank stelt voor Marlies van Elst te herbenoemen als lid van de RvC tijdens Algemene Vergadering op 21 april.

Op dezelfde datum, aan het eind van de Algemene Vergadering, treedt Kees Beuving af als lid van de RvC vanwege het verstrijken van zijn tweede benoemingstermijn. Ook staat de aankondiging van het aflopen van het eerste benoemingstermijn in 2023 van voorzitter Huub Arendse op de agenda. Arendse komt in aanmerking om voorgedragen te worden voor herbenoeming. 

Huub Arendse, voorzitter van de RvC: “De RvC dankt Kees Beuving voor zijn bijdrage aan BNG Bank. De RvC is Kees zeer erkentelijk voor zijn inbreng gedurende 8 jaar in de RvC-vergaderingen en in diverse commissies van de RvC. Daarbij viel, naast zijn diepgaande kennis van het bankwezen, steeds weer zijn grote aandacht op voor het belang van de medewerkers.” 

Met het afreden van Kees Beuving zal de omvang van de RvC weer worden teruggebracht naar 7 leden, nadat deze door het aantreden van drie nieuwe commissarissen in 2021 tijdelijk 8 leden telde. Het dagelijks bestuur van BNG Bank is in handen van een Executive Committee van 5 leden.

Op de agenda van de Algemene Vergadering staat ook het jaarverslag 2021. Dit is vanaf vandaag beschikbaar op de website van BNG Bank 
Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.