Symbolische onthulling zonnepanelen op woningen in Leeuwarden

18 mei 2017

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van woningcorporatie WoonFriesland, onthulde woensdag 17 mei symbolisch de eerste zonnepanelen die de corporatie in samenwerking met stichting Wocozon momenteel op 198 huurwoningen in Leeuwarden plaatst. WoonFriesland beoogt met de zonnepanelen een verlaging van de energielasten voor de huurders. Het project is mede mogelijk gemaakt door financieringsbijdragen van Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en BNG Bank.

Stroomopwekking en energielastenverlaging

Het project betreft woningen in Huizum, waar inmiddels twee van de vijf beoogde woonblokken zijn voorzien van zonnepanelen. In totaal gaat het om 888 panelen, waarmee per woning zelf stroom wordt opgewekt. De plaatsing van de zonnestroominstallaties past in de duurzame ambities van provincie en gemeente en is mede mogelijk gemaakt door financieringsbijdragen van Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en de BNG Bank. Met deze financiering en omdat de uitvoeringspartner Stichting Wocozon geen winstoogmerk heeft, kan de stroomrekening van de huurders omlaag.   

Per paneel levert het 10 euro netto voor de huurders op. Op laagbouw woningen plaatst WoonFriesland ongeveer 10 panelen, waardoor een huurder zo’n 100 euro netto per jaar kan besparen. Met de verduurzaming van de woningvoorraad levert de woningcorporatie bovendien een bijdrage aan het milieu en de Friese energietransitie.  

Ambitie

WoonFriesland heeft de ambitie om de komende 10 jaar alle geschikte daken van haar huurwoningen van zonnepanelen te voorzien. Het gaat hierbij om 18 Friese gemeenten. De woningcorporatie verwacht op 15.000 woningen een zonnestroominstallatie te kunnen plaatsen. Dit gebeurt via maatwerk per complex. Mede door deze maatregel komt het totale woningbezit van WoonFriesland in 2021 gemiddeld ruim boven energielabel B uit. Door het maken van kleine stappen en de inzet op betaalbare kwaliteitsverbeteringen laat WoonFriesland zoveel mogelijk huurders meeprofiteren.

Energietransitie

De provincie ondersteunt de aanpak van Wocozon en WoonFriesland en wil bij succes andere corporaties en gemeenten interesseren. In 2020 willen de provincie en gemeente Leeuwarden 20% energiebesparing (t.o.v. 2010) en 16% duurzame energie laten opwekken.

 

Onthulling door Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van woningcorporatie WoonFriesland, Michiel Schrier, gedeputeerde van de provincie Fryslân, Jan Atze Nicolai, wethouder van de gemeente Leeuwarden en huurder Cheraine Sessink.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.