Vooralsnog geen extra rentekorting TLTRO voor BNG Bank

26 november 2021

BNG Bank heeft als gevolg van een procesmatige fout niet tijdig voldaan aan een rapportageverplichting om in aanmerking te komen voor de extra rentekorting van 0,5% op de ‘Targeted Longer-Term Refinancing Operation’ (TLTRO). Hierdoor is deze korting over het eerste tijdvak (24 juni 2020 t/m 23 juni 2021) niet aan haar toegekend. De korting over deze periode bedraagt EUR 57 miljoen.

BNG Bank vindt dat haar klanten hier geen negatieve gevolgen van mogen ondervinden. Zij behouden de gunstige tarieven die hen in het kader van de TLTRO al zijn verstrekt. Het niet toegekende bedrag van EUR 57 miljoen zal in de jaarrekening 2021 ten laste worden gebracht van het renteresultaat. BNG Bank vindt echter dat de dividenduitkering aan aandeelhouders hierdoor niet mag worden geraakt. De bank heeft daarom het voornemen haar aandeelhouders in het dividendvoorstel over 2021 te compenseren voor de niet toegekende korting.

BNG Bank heeft één databestand over het hoofd gezien. De bank erkent en betreurt dat zij deze fout heeft gemaakt en heeft naar aanleiding hiervan maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. BNG Bank voldoet materieel wel aan de criteria voor toekenning en is van mening dat het niet toekennen van de extra rentekorting niet in verhouding staat tot de gemaakte fout. BNG Bank spant zich tot het uiterste in om in gesprek met de Nederlandsche Bank tot een proportionele uitkomst te komen, die recht doet aan de bedoeling van de TLTRO en het feit dat BNG Bank materieel aan de voorwaarden voor toekenning voldoet. Of de extra rentekorting daarmee alsnog beschikbaar komt voor BNG Bank ten behoeve van aanwending voor de publieke sector, is echter niet zeker.

Vanwege de gunstige condities neemt BNG Bank sinds 2020 deel aan de TLTRO van de Europese Centrale Bank. Doel hiervan is het stimuleren van de reële economie door het verschaffen van liquiditeit onder gunstige financieringscondities aan specifieke doelgroepen, waaronder woningcorporaties en zorginstellingen.

 

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.