Wijzigingen voorwaarden Betaaldiensten

28 januari 2019

Begin 2019 gaat in Nederland de nieuwe Europese Betaalrichtlijn in: Payment Services Directive 2 (PSD2). We passen daarom de Voorwaarden Betaaldiensten aan. De nieuwe voorwaarden zijn vanaf 1 maart 2019 van kracht.

​De belangrijkste wijzigingen op een rij

  • De PSD2 introduceert een nieuw soort betaaldienstverlener die u rechtstreeks toegang kunt geven tot uw betaalrekeningen voor het verstrekken van betaalopdrachten, het ophalen van rekeninginformatie en/of het checken van uw saldo. Deze nieuwe betaaldienstverleners mogen deze diensten alleen verstrekken als zij een vergunning hebben van een nationale toezichthouder, bijvoorbeeld De Nederlandse Bank.
  • Wilt u deze nieuwe betaaldienstverlener toegang geven tot uw betaalrekeningen dan moet u daarvoor eerst zelf aan deze betaaldienstverlener uitdrukkelijke toestemming geven. Indien u hier geen gebruik van wilt maken, hoeft u niets te doen. Indien u hier niet langer gebruik van wilt maken, dient u zelf de toestemming bij de betaaldienstverlener in te trekken.
  • Wij zullen bij elke aanlevering of opvraging vaststellen of u degene bent die toestemming heeft gegeven. 
  • Alle betaalopdrachten die u verstrekt via deze nieuwe betaaldienstverlener moeten in overstemming met het geldende procuratieschema worden getekend met een BNG Digipass.
  • Indien u toestemming geeft voor het ophalen van rekeninginformatie is deze toestemming maximaal 3 maanden geldig. De betaaldienstverlener mag uw rekeninginformatie maximaal 4 keer per dag zonder uw instemming opvragen. Zelf mag u onbeperkt de informatie opvragen.
  • Bij een saldocheck voor een transactie met een betaalkaart van een nieuwe betaaldienstverlener geven wij aan die nieuwe betaaldienstverlener met een 'ja' of 'nee' door of u voldoende saldo heeft voor uitvoering van de transactie. Daarbij reserveren wij geen saldo en houden ook geen rekening met saldocompensatie.
  • Klachten over via de nieuwe betaaldienstverlener verstrekte opdrachten kunt u indienen bij BNG Bank. Indien uw klacht gegrond is zullen wij de directe schade aan u vergoeden.
  • In het kader van de vernieuwde privacyregelgeving hebben wij beschreven dat u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze betaaldiensten.

Klik hier voor de vernieuwde voorwaarden. 

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.