Wonen Limburg, Rabobank en BNG Bank pakken woningtekort middenhuur aan

13 december 2018

Met het verstrekken van een financiering van EUR 170 miljoen door Rabobank en BNG Bank is een duurzame samenwerking gestart om het tekort aan woningen in het middenhuursegment aan te vullen.

Zo kan Wonen Limburg invulling geven aan de ambitie die ze al jaren hebben, namelijk naast het realiseren van sociale woningen ook een passend huuraanbod realiseren voor huishoudens met een middeninkomen. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wonen Limburg, de grootste woningcorporatie van Limburg, voelt zich verantwoordelijk voor mensen die niet zelfstandig aan een woning kunnen komen. Dat geldt voor mensen met een smalle beurs, maar ook voor mensen met een middeninkomen. In de voorbije jaren is de vraag naar huurwoningen in het middensegment flink gestegen. Het gaat hierbij om woningen die net iets duurder zijn dan sociale huurwoningen, boven de grens van 710 euro en oplopend tot circa 1.000 euro per maand. Het aanbod van deze woningen voldoet bij lange na niet aan de vraag. Grotere institutionele beleggers en ontwikkelaars vullen deze vraag momenteel onvoldoende in.

Middenhuur onmisbaar voor gezonde lokale woningmarkt

Huishoudens die op jaarbasis net iets meer verdienen dan 40.000 euro hebben grote moeite met het vinden van passende woonruimte. Zij verdienen te veel voor sociale huur waar ze ooit zijn begonnen en te weinig voor koop. Een van de gevolgen hiervan is dat de doorstroom in het sociale huursegment stagneert en het ook voor starters steeds lastiger wordt zich ergens te vestigen.

Nieuwe Woningwet

Strengere wet- en regelgeving bepaalt bovendien dat woningcorporaties sociale huurwoningen alleen nog maar mogen toewijzen aan mensen met de laagste inkomen. Om huishoudens met middeninkomens te behouden voor de regio, heeft Wonen Limburg onlangs Wonen Limburg Accent BV opgericht. Een juridische afsplitsing die het mogelijk maakt om naast de kerntaak van de woningcorporatie - het realiseren van sociale huurwoningen - óók de noodzakelijke groei in het middensegment mogelijk te blijven maken.

Financiering door Rabobank en BNG Bank

Om deze activiteiten te realiseren heeft Wonen Limburg Accent BV een lening meegekregen van Wonen Limburg. Dit is volgens de wet eenmalig toegestaan, mits deze in 15 jaar wordt terugbetaald. Gezien de huidige lage rente is het interessant om deze lening nu al met de aangetrokken financiering van Rabobank en BNG Bank af te lossen. Wonen Limburg kan op deze manier het aantal uitstaande leningen terugbrengen en meer investeren in sociale huurwoningen. Daarnaast biedt de financiering meer mogelijkheden voor nieuwe investeringen, zoals aankoop van woningen, nieuwbouw en duurzaamheid. Naast deze financiële samenwerking, versterken de drie partners elkaar ook door optimaal gebruik te maken van elkaars expertise. Zo beschikt de Rabobank over zeer specifieke kennis over de (lokale) vastgoedmarkt. En zet BNG Bank, als belangrijkste financier van woningcorporaties, haar sectorkennis in om Wonen Limburg te helpen haar ambities te realiseren.

Leefbaarheid en duurzaamheid als gemeenschappelijke drijfveer

Beide banken zien een duidelijke maatschappelijke meerwaarde in deze ontwikkeling. Onder meer op het gebied van de leefbaarheid en duurzaamheid van wijken en buurten, thema's die ook voor beide banken hoog op de maatschappelijke agenda staan. Door het aanbod middenhuur te verhogen, ontstaat er meer ruimte voor doorstroom. En ontstaan meer gemende wijken en wooncomplexen, wat bevorderlijk is voor de vitaliteit van de woon- en leefomgeving. Een bundeling van krachten die uiteindelijk dus alle bewoners van Wonen Limburg en Wonen Limburg Accent BV ten goede komt. Rabobank en BNG Bank hopen deze rol in meer regio's in Nederland te kunnen spelen. Het probleem van middenhuur beperkt zich namelijk niet tot het werkgebied van Wonen Limburg.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.