Ymere voorziet 8.500 woningen van zonnepanelen

20 december 2017

Woningcorporatie Ymere, Iederzon, BNG Bank en de gemeente Amsterdam ondertekenden 19 december 2017 een overeenkomst voor het verduurzamen van minimaal 8.500 huurwoningen met zonnepanelen en LED. Het initiatief is goed nieuws voor de huurders van Ymere, die hierdoor besparen op hun energielasten.

Bijzonder is dat dit project niet door Ymere zelf wordt gefinancierd, maar door Iederzon. Iederzon is een zogenoemde Energy Service Company (ESCo) die wordt gevormd door de firma's Klomp en Patina die hierin samenwerken met LENS. In deze constructie stelt Ymere haar daken beschikbaar aan Iederzon, dat zelf zorgt voor de financiering van het project.

Deze financiering komt voor het grootste deel van de BNG Bank. De komende jaren stelt de bank ruim € 26 miljoen beschikbaar aan Iederzon. Dit bedrag wordt aangevuld met leningen vanuit het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam (€ 4,8 miljoen), de crowdfundingsplatformen Zonnepanelendelen.nl en Greencrowd, en Iederzon zelf. In totaal beschikt het project de komende jaren over een investeringsruimte van € 35 miljoen.

Besparing voor de huurders

Huurders die kiezen voor het huren van zonnepanelen sluiten daarvoor een contract af met Iederzon, dat eigenaar blijft van de geplaatste zonnepanelen en dus ook verantwoordelijk is voor de monitoring en het onderhoud.

De huurder ontvangt vervolgens een gegarandeerde hoeveelheid zonnestroom. De kWh-prijs van de zonnestroom ligt gegarandeerd lager dan de gemiddelde prijs van groene stroom bij de drie grootste energieleveranciers. Zo besparen huurders op hun energielasten. Ymere gaat daarnaast in gesprek met haar huurders over hoe ze nog meer kunnen besparen op hun energielasten.

Verduurzaming Ymere vastgoed

Naast zonnepanelen gebeurt er nog meer om het vastgoed van Ymere te verduurzamen. In een groot deel van de complexen van Ymere gaat Iederzon de verlichting in de gemeenschappelijke ruimten vervangen door energiezuinige LED-verlichting.  

Dory Louwerens, directeur Vastgoedbeheer Ymere: "Onze huurders wekken met zonnepanelen straks hun eigen energie op. Door een minder hoge energierekening houden ze dus geld over. Het aanbrengen van LED-verlichting drukt vervolgens de servicekosten. Dit alles past perfect binnen onze kerntaak: het zorgen voor betaalbare huizen voor mensen met een bescheiden inkomen en dat zo duurzaam mogelijk. Ik heb er veel vertrouwen in dat deze innovatieve samenwerking een mooie stap vooruit is in onze ambitie om ons bezit te verduurzamen."

Ymere wordt zelf ook klant bij Iederzon. Iederzon voorziet de eigen kantoorpanden van Ymere van LED en zonnepanelen.

Gefaseerde uitrol

Huurders van grondgebonden woningen in het hele werkgebied* van Ymere kunnen meedoen, als hun dak hier tenminste voor geschikt is. Huurders die interesse hebben, kunnen een aanvraag doen via de Y-store. Iederzon gaat vervolgens kijken of hun dak geschikt is, wat de kosten en besparing zijn en op welke termijn de zonnepanelen geplaatst kunnen worden.  

Ook huurders van meergezinswoningen komen in aanmerking, waarbij Iederzon en Ymere kijken welke wooncomplexen hiervoor (technisch) in aanmerking komen. De bewuste huurders krijgen vervolgens een aanbieding.

Om de logistieke uitdaging het hoofd te bieden, is gekozen voor een gefaseerde uitrol. Edwin Klomp, directeur van Iederzon, legt uit: "We beginnen gericht met een aantal projecten en niet overal tegelijk. Dit is nodig om de kwaliteit van ons werk te garanderen. We proberen de huurders zo snel mogelijk te bedienen, maar we willen ons werk ook op logische momenten uitvoeren. Dus -bijvoorbeeld- wanneer er toch al onderhoud gepland staat. Dit betekent dat we niet alle huurders meteen in de eerste maanden zonnepanelen kunnen aanbieden. Maar uiteindelijk halen we de komende jaren stap voor stap ons doel: zoveel mogelijk woningen van Ymere voorzien van zonnepanelen!"

Duurzame stad

Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam, is blij met het project van Ymere: "Iedereen in Amsterdam moet zijn eigen duurzame energie kunnen opwekken, of je nou wel of geen huiseigenaar bent. Alleen zo worden we de duurzame stad die we willen zijn. Met dit initiatief zijn we weer een stap dichter bij dat doel."

Betaalbare woningen

Directeur Public Finance bij de BNG Bank, Pauline Bieringa sluit zich hier bij aan: "BNG Bank levert goedkope financiering aan gemeenten, woningcorporaties en andere partijen met een maatschappelijk belang. Huurders van corporatiewoningen zijn geen directe klanten van de bank, maar er is uitgerekend dat door onze goedkope financiering aan woningcorporaties de huurders gemiddeld 40 euro per maand goedkoper uit zijn. Het initiatief dat wij vandaag bezegelen is bijzonder welkom. De huurders profiteren gegarandeerd en direct  van lagere energielasten. Wij zijn trots op dit mooie initiatief en we hopen dat dit voorbeeld van Ymere wordt gevolgd door andere woningcorporaties. Want op deze manier houden we woningen voor veel burgers betaalbaar."

 

 Foto's: Lens

 

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.