banner impact meten

Samen maken we meer impact

Samen maken we meer impact

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Bij ons draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer. Daarom helpen wij graag bij uw maatschappelijke vraagstuk. Denk aan de bouw van nieuwe huurwoningen. Of aan het verduurzamen van bestaand vastgoed. Maar ook het verbeteren van luchtkwaliteit en de afname van broeikaseffecten.

Waar maken we al impact met elkaar?

BNG Bank maakt impact samen met haar klanten. We sturen actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact. We gebruiken hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG’s). We kiezen voor vijf SDG’s waar wij samen met onze klanten het verschil kunnen maken. Bekijk hieronder enkele voorbeelden van succesvolle samenwerkingen.

Verduurzamen scholen in Gemeente Alkmaar

De Gemeente Alkmaar werkt bijvoorbeeld aan de verduurzaming van haar vastgoed. Samen met BNG Bank heeft de Gemeente Alkmaar gekozen voor een financieringsarrangement waarmee een eigen BV kon worden opgezet en een versnelling teweeg kan worden gebracht in de verduurzaming van onder andere twee nieuwbouwscholen, een bestaand schoolcomplex, drie ondergrondse parkeergarages en vijf cultuurpanden. Lees het volledige artikel.

Zo maken we samen meer impact en dragen we bij aan SDG 4 (goede onderwijsfaciliteiten) en SDG 7 (het verhogen van de energie-efficiënte).

Energieleverende woningen van woningcorporatie Domijn in Overdinkel

Woningcorporatie Domijn heeft in 2013 een blok van 4 energieleverende woningen opgeleverd. De woningen aan de Prins Bernhardstraat in Overdinkel zijn optimaal geïsoleerd energiezuinig. In totaal liggen er 36 zonnepanelen per woning op het dak. Daarmee dekt de woning zowel de elektrische verwarmingsbehoefte als ook het energiegebruik voor de huishoudelijke apparatuur van de bewoners. Dit betekent dat er in de woningen geen gas en geen CV-ketel zijn geïnstalleerd. Lees het volledige artikel.

Zo maken we samen meer impact en dragen we bij aan SDG 11 (duurzame steden en gemeenschappen).

Overname van locatie Schutse Zorg

De diverse locaties op Tholen zorgen voor een thuis voor de bewoners in een vertrouwde omgeving en in de nabijheid van hun familie. Dit geeft met name dementerende bewoners rust; zij kunnen zich hier nog goed oriënteren. Die vertrouwdheid kan de achteruitgang in het dementieproces remmen. Lees het volledige artikel.

Zo maken we samen meer impact en dragen we bij aan SDG 3 (goede gezondheid en welzijn).

 

Meer voorbeelden van impact die we samen met onze klanten hebben gemaakt vindt u hier.

 

Hoe meten we onze maatschappelijke impact – in één oogopslag

BNG Bank heeft doelen opgesteld om samen met klanten de maatschappelijke impact te vergoten. De impact meten we jaarlijks aan de hand van onderstaande maatschappelijke effecten en bijbehorende indicatoren.

Infographic - Ons Kompas Naar Impact - BNG Bank   

10% meer impact in 2023

BNG Bank heeft in 2020 een ambitie uitgesproken dat zij 10% meer maatschappelijke impact wil maken in 2023 t.o.v. 2021.

Dit is zo vastgelegd in de strategienota van 2020. Om te bepalen of BNG Bank op weg is deze ambitie te halen, is het belangrijk impact goed te definiëren en te meten. Met een team van experts is het gelukt een methode te ontwikkelen voor het meten van impact. Door indicatoren te bepalen voor de maatschappelijke effecten gebaseerd op de vijf SDG’s waar BNG Bank zich op focust hebben we een eerste nul-meting gemaakt over 2021.

BNG Bank rapporteert jaarlijks de impact van haar klanten, We doen dit, als één van de eerste financiële instellingen in Nederland, omdat we gedreven zijn door maatschappelijke impact. Het is een nieuw proces. We gaan hier van veel leren en we realiseren ons dat we gedurende het proces onze methodologie mogelijk nog zullen aanscherpen.

Lees het volledige rapport met uitleg over de methodologie 'Methodologie impact meten BNG Bank' én het rapport met de nul-meting over 2021 'Accountability report for underlying data method of impact measurement BNG Bank'.

 

Neem contact op met onze experts

Werkt u aan een maatschappelijk vraagstuk? Dan is BNG Bank uw natuurlijke partner.

Wij denken graag met u mee. Neem contact op met een van onze experts:

 

 
Contactpersonen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.