banner impact meten

Samen maken we meer impact

Samen maken we meer impact

BNG Bank is van en voor de publieke sector, bij ons draait het niet om zo veel mogelijk winst maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer en dat doen wij door het financieren van de maatschappelijke vraagstukken van onze klanten. Denk aan de bouw van nieuwe huurwoningen of aan het verduurzamen van bestaand vastgoed. Maar ook het verbeteren van luchtkwaliteit en de afname van CO2-uitstoot

Sturen op maatschappelijke impact

In 2020 hebben wij deze drijfveer vertaald in onze purpose: ‘Gedreven door maatschappelijke impact’. We hebben daarbij de ambitie uitgesproken om in 2023 10% meer maatschappelijke impact te maken ten opzichte van 2021.

Om onze impact aan te tonen zijn wij in 2021 als één van de eerste financiële instellingen gestart met dit te meten en hierover te rapporteren.

Deze meting vindt plaats aan de hand van een set kwantificeerbare indicatoren gelinkt aan vijf Sustainable Development Goals (SDG’s) die aansluiten op onze klantportefeuille. De rapportage vindt jaarlijks plaats op onze website.

 

 

Resultaten impactmeting

Resultaten impactmeting 2022
Uit de impactmeting over 2022 blijkt dat  BNG Bank, via onze klanten, een impactgroei van meer dan 9% heeft laten zien ten opzichte van 2021. Met dit resultaat zijn we erg blij. BNG Bank bouwt in 2024 verder aan de aantoonbaarheid van haar impact. Hierbij maken we gebruik van de inzichten uit de impactmeting in de periode 2021 – 2023.

De onderstaande figuur de geeft de impact per SDG weer. Voor een uitgebreidere analyse verwijzen wij graag naar het Research Accountability Report 

 

BNG Bank rapporteert jaarlijks de impact van haar klanten, We doen dit, als één van de eerste financiële instellingen in Nederland, omdat we gedreven zijn door maatschappelijke impact. Het is een nieuw proces. We gaan hier van veel leren en we realiseren ons dat we gedurende het proces onze methodologie mogelijk nog zullen aanscherpen. Lees het volledige rapport met uitleg over de methodologie 'Methodologie impact meten BNG Bank'.

Waar maken we al impact met elkaar?

Bekijk hieronder enkele voorbeelden van succesvolle samenwerkingen.

Verduurzamen scholen in Gemeente Alkmaar

De Gemeente Alkmaar werkt bijvoorbeeld aan de verduurzaming van haar vastgoed. Samen met BNG Bank heeft de Gemeente Alkmaar gekozen voor een financieringsarrangement waarmee een eigen BV kon worden opgezet en een versnelling teweeg kan worden gebracht in de verduurzaming van onder andere twee nieuwbouwscholen, een bestaand schoolcomplex, drie ondergrondse parkeergarages en vijf cultuurpanden. Lees het volledige artikel.

Energieleverende woningen van woningcorporatie Domijn in Overdinkel

Woningcorporatie Domijn heeft in 2013 een blok van 4 energieleverende woningen opgeleverd. De woningen aan de Prins Bernhardstraat in Overdinkel zijn optimaal geïsoleerd energiezuinig. In totaal liggen er 36 zonnepanelen per woning op het dak. Daarmee dekt de woning zowel de elektrische verwarmingsbehoefte als ook het energiegebruik voor de huishoudelijke apparatuur van de bewoners. Dit betekent dat er in de woningen geen gas en geen CV-ketel zijn geïnstalleerd. Lees het volledige artikel.

Overname van locatie Schutse Zorg

De diverse locaties op Tholen zorgen voor een thuis voor de bewoners in een vertrouwde omgeving en in de nabijheid van hun familie. Dit geeft met name dementerende bewoners rust; zij kunnen zich hier nog goed oriënteren. Die vertrouwdheid kan de achteruitgang in het dementieproces remmen. Lees het volledige artikel.

Meer voorbeelden van impact die we samen met onze klanten hebben gemaakt vindt u hier.

Neem contact op met onze experts

Werkt u aan een maatschappelijk vraagstuk? Dan is BNG Bank uw natuurlijke partner. Wij denken graag met u mee.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.