Energieleverende woningen van woningcorporatie Domijn in Overdinkel

15 maart 2019 - Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

De 4 energieleverende woningen zijn optimaal geïsoleerd energiezuinig. De woning dekt zowel de elektrische verwarmingsbehoefte als ook het energiegebruik voor de huishoudelijke apparatuur van de bewoners.

Woningcorporatie Domijn heeft in 2013 een blok van 4 energieleverende woningen opgeleverd. De woningen aan de Prins Bernhardstraat in Overdinkel zijn optimaal geïsoleerd energiezuinig. In totaal liggen er 36 zonnepanelen per woning op het dak. Daarmee dekt de woning zowel de elektrische verwarmingsbehoefte als ook het energiegebruik voor de huishoudelijke apparatuur van de bewoners. Dit betekent dat er in de woningen geen gas en geen CV-ketel zijn geïnstalleerd. 

Het ontwerp voor de woningen is tot stand gekomen naar aanleiding van een prijsvraag die door woningcorporatie Domijn was uitgeschreven. De bouw van de energieleverende woningen voerde Domijn uit in het kader van het programma 'Hart voor Overdinkel'. Hierbij zijn Domijn en de gemeente Losser de kartrekkers. Hierbinnen worden 500 woningen, wegen en overige openbare verblijfsgebieden aangepakt en worden retentiegebieden ingericht in zowel het dorp als ook aan de rand daarvan.

Gedreven door maatschappelijke impact

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Alles wat we doen staat in het teken van het maken van maatschappelijke impact. We voeren hierover het gesprek met onze klanten. We maken op basis daarvan keuzes. Bij ons draait het niet om winst, maar om maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

 

Kaart van Nederland
Kaart van Nederland
Financiering
Betrokken partijen

Opdrachtgever: Stichting Domijn en gemeente Losser

Financier: BNG Bank

Meer informatie
Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) 

BNG Bank draagt als partner van woningcorporaties bij aan betaalbare en leefbare wijken.

BNG Bank draagt als partner van gemeenten bij aan betaalbare publieke en sociale voorzieningen.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.