Nieuwe financiering voor zonnecentrales Rooftop Energy

  • update:  
  • Energie en infrastructuur
BNG Bank hebben en Nationaal Groenfonds hebben een nieuwe financieringsfaciliteit getekend met Rooftop Energy. Deze faciliteit zal door Rooftop Energy worden gebruikt om circa 9,5 megawatt aan nieuwe zonnecentrales op diverse locaties in Nederland te realiseren. Hierdoor kunnen talrijke klanten lokaal duurzame energie opwekken. Dit is mogelijk door gebruik te maken van subsidies uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE).

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Rooftop Energy is de grootste beheerder van zonnecentrales op de Nederlandse zakelijke markt. De klanten huren de zonnecentrales en wekken hiermee duurzame stroom op. De zonnecentrales worden door Rooftop Energy voor eigen rekening op het dak van de klant geplaatst. Rooftop Energy verzorgt daarbij niet alleen de investering maar neemt ook de exploitatie en het beheer voor zijn rekening. 

Een belangrijke drempel voor een overstap naar duurzame energie is hiermee weggenomen. Een groot aantal scholen, zorginstellingen, MKB- en grootbedrijven hebben op deze wijze hun duurzaamheidsambitie ingevuld. Recentelijk werden door Rooftop Energy installaties in gebruik genomen bij bloemenveiling Plantion in Ede (18.500 panelen) en MECC Maastricht. 

Leendert Florusse, directeur Rooftop Energy: "Bij veel bedrijven en instanties is er een sterke drang om hun CO-afdruk (footprint) te verminderen. Ook maken klanten zich in toenemende mate zorgen over de verwachte kostenontwikkeling van stroom. De hoge investering en alle rompslomp eromheen weerhielden vele bedrijven en instanties echter om de werkelijke stap te nemen. Wij geloven er sterk in dat de toekomst vooral ligt in decentrale opwekking van energie. Wij zijn blij met het vertrouwen dat wij van een groeiend aantal klanten krijgen, wij willen er niet alleen zijn tijdens de realisatiefase maar ook tijdens de exploitatiefase ervoor zorgen dat alles netjes blijft functioneren." 

In februari 2016 sloot BNG Bank de eerste financieringsovereenkomst met Rooftop Energy voor de financiering van 20 zonne-energieinstallaties.

Dak van bloemenveiling Plantion met zonnepanelen Eerder plaatste Rooftop energy 18.500 zonnepanelen met een totaal opwekkingsvermogen van 2,3 MWp op het dak van de bloemenveiling Plantion aan de A30 in EDE

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid; Zonne-energie
Yes

 Content Query