ANBI

Het BNG Cultuurfonds is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Inhoudsopgave

Contents

No

Formele naam

Stichting Cultuurfonds van BNG Bank N.V.

Fiscaal nummer

8167.39.754

Contactgegevens

BNG Cultuurfonds
Koninginnegracht 2
Postbus 30305
2500 GH Den Haag
Tel. 070 - 3750 837
www.bngbank.nl  
KvK nummer: 41152353

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Beleidsplan en doelstelling

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid.

Jaaroverzicht van de activiteiten

In het jaaroverzicht staan alle projecten, die – mede met steun van het BNG Cultuurfonds – zijn uitgevoerd, beschreven.

Financiële verantwoording

Trefwoorden: Tags: Jaarcijfers; Jaarverslag; Cultuur
 

 Content Query