Ken uw klant

Het Ken-uw-klant-principe is een basisvoorwaarde binnen de bancaire dienstverlening.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Banken dienen hun klanten goed te kennen voor het beheersen van de risico’s die de bancaire dienstverlening aan klanten met zich meebrengt. Hiermee vervullen banken een belangrijke poortwachtersrol om financieel-economische criminaliteit te voorkomen. Deze ‘poortwachtersrol’ komt voort uit de wettelijke bepalingen zoals deze zijn vastgelegd in de Wet Financieel Toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Een goed Ken-uw-klant-beleid draagt bij aan de betrouwbaarheid en veiligheid in handel, economie en betalingsverkeer. Ook voor de financiële instellingen zelf is een goede screening en monitoring van belang, om geen integriteitsrisico's en reputatieschade op te lopen.

BNG Bank doet onderzoek naar haar klanten en vraagt daarvoor informatie op bij klanten en externe bronnen. Een belangrijke pijler in dit onderzoek is de identificatie van de instelling en haar bestuurders en/of eigenaren.

Gegevens voor identificatie

BNG bank dient de wettelijk vertegenwoordigers van haar cliënten te identificeren en verifiëren. Voor ons klantenonderzoek vragen wij o.a. een kopie identiteitsbewijs van de vertegenwoordigers op.  

De volgende documenten worden binnen Nederland geaccepteerd als een geldig identiteitsbewijs:

U kunt de legitimatiebewijzen uploaden via een beveiligde verbinding via Mijn BNG Bank. Indien u hier geen inlogcodes voor heeft kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query