'De ambities van woningcorporatie Thius en BNG sluiten goed op elkaar aan'

11 juli 2024 - 

Woningcorporatie Thius verhuurt in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Tiel 7.500 woningen. In het gemeentehuis van Buren in Maurik gaat Thius 75 sociale huurappartementen bouwen. Hiermee draagt de corporatie bij aan het oplossen van de woningnood in de gemeente Buren. BNG is de belangrijkste financier van leningen voor de aanschaf, verbouwing en verduurzaming van het gebouw.

gemeentehuis van Buren in Maurik

‘Wij zorgen voor huisvesting voor mensen die niet op eigen kracht een woning kunnen huren of kopen. Dat is onze kerntaak’, zegt René Wiersema, directeur-bestuurder van Thius. De woningbouwopgave is ook in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Tiel merkbaar. In deze drie Rivierenland-gemeenten staan zo’n 20.000 mensen op de wachtlijst. Thius heeft als doel om 1.000 extra woningen te bouwen, vooral voor jongeren, starters en senioren.

Nieuwe bestemming gemeentehuis Buren

75 van die woningen gaat Thius bouwen in het huidige gemeentehuis van de gemeente Buren in Maurik. De gemeente gaat op hetzelfde terrein een kleiner gemeentehuis bouwen. Na oplevering van het nieuwe gemeentehuis, naar verwachting in 2026, gaat Thius aan de slag met de bouw van 75 sociale huurappartementen. Wiersema: “We dragen graag bij aan de gemeenschap en we creëren op deze manier betaalbare woonruimte voor de mensen in Buren”. 

Alternatieve oplossingen

Maar ‘bouwen, bouwen, bouwen’ alleen is niet voldoende. Thius werkt ook aan manieren om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Zo heeft de corporatie een doorstroomproject dat senioren motiveert om van hun eengezinswoning naar een appartement te verhuizen. Ook in de opgave om statushouders te huisvesten zoekt Thius naar alternatieve oplossingen, zoals woningdelen. Wiersema: ‘Naast sociale huur willen we ons ook op middenhuur richten. De combinatie van sociale en middenhuur draagt bij aan diversiteit in wijken, en het kan ook helpen in de doorstroom’.

Verduurzaming

Naast nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad focust de corporatie ook op verduurzaming. Minder energie verbruiken is op dit moment dé opgave. Wiersema: “Wat we doen, doen we waar mogelijk duurzaam. Isolatiemaatregelen, bijvoorbeeld, hebben direct effect op het wooncomfort en de portemonnee van de huurder.” En dat is belangrijk voor Thius. ‘We willen een goede huisbaas zijn voor al die groepen die in ons werkgebied zijn aangewezen op sociale huur’, zegt Wiersema.

Lening van BNG

‘Woningcorporaties zijn kapitaalintensieve bedrijven’, zegt Wiersema. ‘Nieuwe woningen bouwen en bestaande woningen verduurzamen kost veel geld. Onze bedrijfsvoering is gezond, maar om onze ambities te realiseren lenen we van BNG.’ De keuze voor financiering viel op BNG vanwege de gunstige voorwaarden. Wiersema benadrukt daarnaast de expertise van de bank. ‘BNG kent de corporatiesector goed, en snapt onze uitdagingen en ambities. Dat geeft veel vertrouwen.’

Gedeelde ambities

Volgens René Goorden, sectorlead Wonen bij BNG, levert Thius een belangrijke bijdrage aan een socialer en duurzamer Nederland. ‘De ambities van Thius en BNG sluiten goed op elkaar aan. Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte. En verduurzaming van woningen draagt bij aan klimaatdoelstellingen. Bovendien verlaagt verduurzaming de energiekosten van de huurder. Zo komen sociale en duurzame doelstellingen mooi samen.’ Goorden begrijpt dat Thius zich naast sociale huur ook op middenhuur richt. ‘BNG is bereid om ook een lening te verstrekken voor middenhuur, mocht Thius daar een financieringsvraag voor hebben. Wij faciliteren Thius graag in de volledige opgave waar zij als corporatie voor staan.’
 
Kaart van Nederland
Kaart van Nederland
Financiering
Betrokken partijen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.