“ESG-rapportage van Woonzorg Nederland is een inspirerend voorbeeld voor de corporatiesector”

11 juli 2024 - 

Woonzorg Nederland is een woningcorporatie die vooroploopt in het inzichtelijk maken van haar maatschappelijke bijdrage. De corporatie, die gespecialiseerd is in seniorenwoningen en zorgvastgoed, biedt verschillende woonvormen en hecht waarde aan het sociale aspect van samen oud worden. In een ESG-rapportage beschrijft Woonzorg Nederland haar impact op mens en milieu. Daarmee vormt Woonzorg Nederland een inspiratiebron voor de rest van de sector.

woonzorg oud nieuw

Tuitjenhorn is een rustig dorp met veel groen en een hechte gemeenschap: buren komen op de koffie en helpen elkaar waar nodig. Voor senioren is het een ideale plek om te wonen. Het is dus begrijpelijk dat Woonzorg Nederland in wooncomplex Sint Jozefpark sociale huurwoningen aanbiedt aan 55+-ers. In de gemeenschappelijke ruimte komen bewoners samen en vrijwilligers organiseren er activiteiten. Zorg is altijd dichtbij. 

Een ons welzijn nu …

Woonzorg Nederland is een corporatie die verspreid over Nederland woonruimte verhuurt aan senioren. Arnold Pureveen, bestuurder van Woonzorg Nederland, is trots op het project in Tuitjenhorn. ‘Dat wooncomplex is een voorbeeld van een echte leefgemeenschap. Het sociale aspect van wonen is belangrijk voor ons, en ‘zo lang mogelijk zelfstandig wonen’ vormt de basis. Als mensen gelukkig zijn, dan scheelt dat ook in de hoeveelheid zorg die ze nodig hebben.’

…scheelt een kilo zorg voor morgen’

De druk op de zorg neemt toe en door vergrijzing zal de vraag naar seniorenwoningen ook steeds groter worden. Pureveen: ‘Aan de ene kant zijn we een traditionele vastgoedpartij: we zorgen voor woningen, en realiseren zo’n duizend woningen per jaar. Daarnaast stimuleren we graag het ontstaan van leefgemeenschappen en werken we samen met partijen die zorg kunnen leveren.’ Woonzorg Nederland is landelijk de grootste woningcorporatie voor senioren. De corporatie heeft  verschillende woonvormen ontwikkeld om bij specifieke woon- en zorgwensen van de doelgroep aan te sluiten. Bij elke woonvorm stimuleert Woonzorg Nederland ontmoeten, zelfredzaamheid en positieve gezondheid. En waar nodig is er (intensieve) zorg beschikbaar. Daarnaast voelt de woningcorporatie de verantwoordelijkheid om haar impact op mens en milieu inzichtelijk te maken.

Maatschappelijke impact

Woonzorg Nederland draagt bij aan een duurzamer en socialer Nederland. Volgens Pureveen bestaat daar geen twijfel over. De corporatie zet zich ook in voor een kleinere ecologische voetafdruk in combinatie met betaalbare en duurzame huisvesting voor senioren. Ook daar is Sint Jozefpark een voorbeeld van. Onlangs is het complex verduurzaamd. Er is het 17.000ste zonnepaneel en circulair H++-glas geplaatst. Dit is een grote stap om de C02-uitstoot te reduceren. Glas heeft de grootste impact op de CO2-uitstoot van de totale bouw-, verbouw- en verduurzamingsactiviteiten.

Toch was het aanvankelijk lastig om die maatschappelijke impact inzichtelijk te maken. Dat zorgde voor frustratie. ‘Dan heb je een jaarverslag van 250 pagina’s, vol met cijfers en toelichtingen. Maar je impact? Die staat er niet in’. Vier jaar geleden verdiepte Pureveen zich in de wereld van SDG’s en ESG. ‘Als bestuurder had ik de reflex om er direct een rapportage van te willen maken. Maar het moet niet een rapportage voor de bühne zijn. We wilden dat deze doelen echt door de organisatie gedragen zouden worden. De rapportage was uiteindelijk de kers op de taart.’

Betrouwbare partner

BNG is de huisbankier van Woonzorg Nederland en de bank verstrekt leningen voor de aanschaf en verduurzaming van woningen. Pureveen: ‘BNG is een betrouwbare partner. We werken al lang samen en de bank staat voor ons klaar in goede en minder goede tijden. Met de opgave waar we voor staan zijn we blij met een partij die zekerheid geeft voor de toekomst.’ Pureveen benadrukt de goede professionele relatie tussen Woonzorg Nederland en de bank: ‘BNG is natuurlijk een instituut. Uiteindelijk zijn het de mensen die er werken die de kwaliteit van de relatie waarborgen.’

Inspiratie voor de sector

René Goorden, sectorlead Wonen bij BNG, is enthousiast over Woonzorg Nederland en haar ESG-rapportage. ‘Woonzorg Nederland heeft in de sector een voortrekkersrol.’ Woonzorg Nederland en BNG hebben regelmatig contact over sectorale thema’s. Goorden: ‘We brainstormen graag met Woonzorg Nederland over onderwerpen die de hele sector aangaan. De ESG-rapportage is daar een goed voorbeeld van.’ Volgens Pureveen zou het de sector kunnen helpen als BNG laat zien wat voor beleggers belangrijk is om over te rapporteren. Goorden: ‘Daar ligt zeker een rol voor ons, en we zijn er hard mee bezig om die vorm te geven. De rapportage van Woonzorg Nederland inspireert ons daarin. Hopelijk inspireert het ook de sector. Die hoeven het wiel nu niet meer uit te vinden, dat heeft Woonzorg Nederland al gedaan.’
 
Kaart van Nederland
Kaart van Nederland
Financiering
Betrokken partijen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.