BNG Cultuurfonds

Schatkistbankieren voor decentrale overheden

Decentrale overheden zijn verplicht deel te nemen aan schatkistbankieren (SKB). Dit betekent dat zij publieke gelden moeten aanhouden bij het Ministerie van Financiën. De banken faciliteren het overboeken van gelden van en naar de schatkist.

Hoe werkt het schatkistbankieren?

Banken verzorgen het overboeken van geld tussen uw bankrekening(en) en het Ministerie van Financiën. Het overboeken verloopt via een speciale SKB-werkrekening. Indien zich aan het eind dag van de saldo op de werkrekening bevindt stort BNG Bank dit bedrag in de schatkist. Staat er een tekort op de rekening dan vult BNG Bank de SKB-werkrekening aan vanuit de schatkist. Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Financiën.

Gebruik van de SKB-werkrekening

Indien u via BNG Bank wilt schatkistbankieren opent u bij BNG Bank een SKB-werkrekening. Via BNG Betalingsverkeer kunt u geld naar of van de werkrekening boeken. De werkrekening mag niet voor ander betalingsverkeer gebruikt worden dan het overboeken van saldo van en naar de schatkist. Aan het einde van iedere werkdag reguleert BNG Bank het debet- of creditsaldo van de SKB-werkrekening automatisch met de schatkist.

 

SKB-intradag debetlimiet

Omdat het Ministerie van Financiën zich garant stelt voor een tijdelijke debetstand op uw SKB-werkrekening bepaalt zij vooraf (in overleg met u) de intradaglimiet waarmee uw SKB-werkrekening gedurende de dag in het rood mag staan. Indien incidenteel een hoger bedrag wenst terug te halen dient u tijdelijk de intradaglimiet te verhogen. De procedure voor een tijdelijke verhoging vindt u op de website van het Ministerie van Financiën.

Tijdlijn voor overboekingen

Het is tot 15.30 uur mogelijk om via BNG Betalingsverkeer een overboeking te doen van of naar de SKB-werkrekening. Houdt u hierbij wel rekening met het proces van automatisch afromen en/of aanvullen dat om 15.15 uur plaatsvindt 

Automatisch afromen van geld naar de schatkist

BNG Bank biedt als service om dagelijks automatisch overtollig saldo naar uw werkrekening over te boeken. Automatisch afromen is mogelijk voor een zelfstandige rekening en voor een rekeningstelsel. In geval van een rekeningstelsel wordt het cumulatieve saldo vanuit de  hoofdrekening afgeroomd naar de SKB-werkrekening. Het is mogelijk om een ondergrens aan te geven voor het afromen. Het automatisch afromen vindt plaats om 15.15 uur.

Indien u gebruik wilt maken van deze dienst dan vult u het formulier Automatische saldoregulatie Schatkistbankieren (pdf, 387 kB) in.

Automatisch aanvullen vanuit de schatkist

BNG Bank biedt als service om dagelijks automatisch een debetstand aan te vullen vanaf uw werkrekening. BNG Bank heeft echter geen inzage in uw (beschikbare) saldo in de schatkist. Dit legt beperkingen op voor het automatisch aanvullen van saldo:

  • Automatisch aanvullen kan leiden tot een debetstand van uw rekening courant bij het Ministerie van Financiën. BNG Bank aanvaart hiervoor geen aansprakelijkheid.
  • BNG Bank vult uw rekening met maximaal de SKB-intradag debetlimiet aan.

Het aanvullen is mogelijk voor zelfstandige rekeningen en rekeningstelsels. Er kan een grens ingegeven worden waaronder het saldo aangevuld dient te worden. Deze grens dient gelijk of lager te liggen dan de grens voor automatisch afromen. Het automatisch aanvullen vindt plaats om 15.15 uur.

Kosten voor schatkistbankieren

BNG Bank rekent geen kosten voor haar huisbank relaties anders dan de reguliere kosten voor betalingsverkeer.

Contactpersonen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.