Rietveld Zorg en dame buiten werken

Financiering

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Alles wat we doen staat in het teken van maatschappelijke impact. Bij ons draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

Onze ambitie is dat klanten ons beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, dat we daarin succesvol zijn en we onze maatschappelijke impact waarmaken en kunnen aantonen.

Focus op de publieke sector

We kiezen heel bewust voor de publieke sector in Nederland. Dat is onze oorsprong en hiermee onderscheiden we ons. We zetten onze kennis en expertise gericht in. Daarmee vergroten we onze maatschappelijke impact.

Onder de publieke sector rekenen we:

 • de Nederlandse overheid, de provincies, de gemeenten en de waterschappen;
 • organisaties die een overheidstaak uitvoeren zoals woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen;
 • organisaties waarvan het aandelenkapitaal voor de helft of meer door de overheid wordt verschaft en/of activiteiten waarvoor de overheid 100% garant staat.

Actief sturen op maatschappelijke impact

We sturen actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact. We gebruiken hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG’s). We kiezen voor vijf SDG’s waar wij samen met onze klanten het verschil kunnen maken.

SDG11 Duurzamesteden en gemeenschappen(SDG11)
 • BNG Bank draagt als partner van woningcorporaties bij aan betaalbare en leefbare
  wijken.
 • BNG Bank draagt als partner van gemeenten bij aan betaalbare publieke en sociale
  voorzieningen.
SDG3 Goedegezondheid en welzijn (SDG 3)
 • BNG Bank draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg.
 • BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van zorgvastgoed.
SDG4 Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
 • BNG Bank draagt bij aan een betaalbare onderwijshuisvesting van goede kwaliteit.
 • BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van onderwijsvastgoed.
SDG7 Betaalbare en duurzame energie (SDG 7)
 • BNG Bank draagt bij aan een groter aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix.
 • BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie.
Klimaatactie (SDG 13)
 • BNG Bank draagt bij aande afname van broeigassen
 • BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie.

 

Klantpartnerschap

We willen voor onze klanten meer zijn dan de verstrekker van krediet tegen scherpe condities. Juist vanwege onze sterke positie in de publieke sector, kunnen en willen we meer betekenen. Wij investeren in onze klant- en marktkennis. Wij gaan actief met onze klanten in gesprek om hun huidige en toekomstige behoeften te bespreken. Zodat we daarop onze dienstverlening kunnen aanpassen. We helpen klanten door hen te bedienen met het juiste product, via het juiste kanaal en op het juiste moment. 

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.