Financiering

BNG Bank is als marktleider bij de balansfinanciering van de klantengroepen van de bank een belangrijke financier van het Energieakkoord. BNG Bank treedt ook faciliterend op bij projectfinanciering. De bank ontwikkelt en stimuleert innovatieve duurzame verdienmodellen.

 Content Query