Het dorpse plein van zorginstelling Activite Rietveld in Alphen aan den Rijn

Financiering

BNG Bank is een belangrijke financier van decentrale overheden, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen en behoort tot de grootste financiers van het Energieakkoord.

BNG Bank treedt ook faciliterend op bij projectfinanciering. De bank ontwikkelt en stimuleert innovatieve duurzame verdienmodellen.

 Content Query