Langlopende kredietverlening

BNG Bank biedt langlopende kredietverlening aan.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Vast rentende geldlening

Lening met een vast bedrag, dat ineens of in delen/termijnen wordt opgenomen, met een minimale looptijd van twee jaar. Verschillende aflossingsmogelijkheden: ineens of in termijnen. De rente is een vast percentage en geldt voor de gehele looptijd van de geldlening, tenzij een renteherzieningsmoment is overeengekomen.

Variabel rentende geldlening (floating Rate Loan)

De rente wordt bij het afsluiten van de geldlening vastgesteld op basis van de variabele rentegrondslag Euribor met een opslag voor een vaste periode waarbij de rentegrondslag geldt voor de gehele looptijd van de geldlening. Voorbeeld: er wordt bij het afsluiten van de geldlening gekozen voor 6-mnds Euribor of 3-mnds Euribor voor de gehele looptijd van de geldlening.

Variabel rentende geldlening met flexibele hoofdsom (flex lening)

Dit is een geldlening met een hoofdsom die flexibel is. Er wordt een maximale hoofdsom vastgesteld. Op ingangsdatum van de geldlening moet minimaal 20% van de maximale hoofdsom worden opgenomen. Op iedere rentevervaldatum kan de hoofdsom worden verhoogd of verlaagd, mits in bedragen van minimaal EUR 100.000 of een veelvoud daarvan en mits minimaal 20% van de maximale hoofdsom wordt opgenomen. 

Bankgarantie

Verklaring van een bank ten gunste van een schuldeiser (begunstigde) van een cliënt van de bank (schuldenaar), waarin de bank zich, in geval van een onvoorwaardelijke garantie, onherroepelijk en onvoorwaardelijk verbindt om gedurende de looptijd van de garantie op het eerste verzoek van de begunstigde een bepaald maximum bedrag aan de begunstigde te voldoen. Voor diverse soorten transacties kan een bankgarantie worden gesteld.

Trefwoorden: Tags: Kredietverlening
Yes

 Content Query