Nieuwbouwproject Duingeest

Gebiedsontwikkeling

BNG Gebiedsontwikkeling is opgericht om de publieke sector te ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van ruimtelijke projecten. Dit doen wij door de inzet van expertise bij de voorbereiding en uitvoering van gebiedsontwikkelingsprojecten en door de inbreng van risicodragend kapitaal in de financiering van deze projecten.

 Content Query