Vakgebieden en projecten

BNG Gebiedsontwikkeling is actief op diverse terreinen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Woningbouw

Veel gemeenten hebben het voornemen om nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen om de lokale woningbehoefte en bevolkingsgroei daarmee op te vangen. Burgers stellen hoge eisen aan hun toekomstige woon- en leefgebied. Als gemeente dient u rekening te houden met deze eisen en andere belangen en deze onder te brengen in een haalbaar plan. BNG Gebiedsontwikkeling kan u hierbij helpen.

ProjectenBedrijventerreinen

BNG Gebiedsontwikkeling heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling en realisatie van bedrijventerreinen. Dit doet BNG Gebiedsontwikkeling altijd in hechte samenwerking met gemeente en/of maatschappelijke instelling. Inzet van kennis en kunde van gebiedsontwikkeling met name op het vlak van planeconomie en uitvoerend procesmanagement, gerichte marketing en actieve acquisitie en het toepassen van parkmanagement zijn elementen die een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van uw bedrijventerrein. Daarnaast kan BNG Gebiedsontwikkeling in samenwerking met de BNG Bank een volledig financieringsarrangement aanbieden.

Projecten


Glastuinbouw

BNG Gebiedsontwikkeling participeert in Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN). SGN heeft als doel om de mobiliteit van de glastuinder te vergroten en de herstructurering van bestaande glastuinbouwgebieden te stimuleren. Alleen op deze manier kan de Nederlandse glastuinbouw concurreren op de vrije wereldmarkt. Sectorkennis, ervaring met het gebiedsontwikkelingsproces en financiële slagkracht worden gebundeld. Door participatie van BNG Gebiedsontwikkeling kan SGN in een zeer vroeg stadium bestaande bedrijven en/of gronden aankopen, deze tijdelijk beheren en ze vervolgens actief herontwikkelen.

Projecten

 

Herstructurering

BNG Gebiedsontwikkeling kan uw gemeente en/of maatschappelijke instelling ondersteunen bij het herstructureringsproces. BNG Gebiedsontwikkeling beschikt over de juiste kennis en kunde om de herstructureringsopgave zo optimaal mogelijk te laten verlopen. BNG Gebiedsontwikkeling heeft affiniteit met risico's, financiering, de overheid, woningcorporaties en gebieds(her)ontwikkeling en kan daarom mogelijk ook als overbrugging fungeren tussen gemeenten en woningcorporaties.

Projecten


Kantoren

Dienstverlening is een sterk groeiende sector in de Nederlandse economie. Door de bouw van vele kantoren in de jaren negentig is de kantorenmarkt een vraagmarkt geworden. Onderscheidend vermogen is van cruciaal belang om uw economische structuur te waarborgen. Bedrijven stellen hogere eisen aan de kantorenvestiging. Een bijzondere functiemix binnen het plangebied, met een goede onderlinge samenwerking en afstemming, en parkmanagement zijn nodig voor een onderscheidend imago. Ook de duurzaamheid en kwaliteit van de kantorenlocatie moeten worden gewaarborgd. BNG Gebiedsontwikkeling kan advies en ondersteuning bieden vanaf het eerste idee. Ook kunnen wij in samenwerking met BNG Bank een volledig financieringsarrangement aanbieden.

Recreatie

Veel gemeenten willen om diverse redenen recreatieprojecten tot uitvoer brengen maar wat zijn de mogelijkheden? Waar moet je beginnen, in een wirwar van voorwaarden en voorschriften. BNG Gebiedsontwikkeling beschikt over de juiste kennis en kunde om deze plannen samen met u op te pakken.

OVERZICHT projecten

Trefwoorden: Tags: Gebiedsontwikkeling
 

 Content Query