Vakgebieden en projecten

BNG Gebiedsontwikkeling is actief op diverse terreinen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Bedrijventerreinen

BNG Gebiedsontwikkeling heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling en realisatie van bedrijventerreinen. Dit doet BNG Gebiedsontwikkeling altijd in hechte samenwerking met gemeente en/of maatschappelijke instelling. BNG Gebiedsontwikkeling is een betrouwbare partner die streeft naar volledige transparantie van financiën en risico's. Inzet van kennis en kunde van gebiedsontwikkeling met name op het vlak van planeconomie en uitvoerend procesmanagement, gerichte marketing en actieve acquisitie en het toepassen van parkmanagement zijn elementen die een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van uw bedrijventerrein. Daarnaast kan BNG Gebiedsontwikkeling in samenwerking met de BNG Bank een volledig financieringsarrangement aanbieden.

Glastuinbouw

Heeft u als gemeente te maken met de volgende marktvragen op het gebied van glastuinbouw: Herstructurering van verouderd glas; Investering in de aankoop van glastuinbouwbedrijven om een andere functiebestemming te realiseren; De ontwikkeling van een nieuwe glaslocatie? Dan kan BNG Gebiedsontwikkeling u een eind op weg helpen met het bieden van een adequate oplossing.

BNG Gebiedsontwikkeling participeert in Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN). SGN heeft als doel om de mobiliteit van de glastuinder te vergroten en de herstructurering van bestaande glastuinbouwgebieden te stimuleren. Alleen op deze manier kan de Nederlandse glastuinbouw concurreren op de vrije wereldmarkt. SGN werkt nauw samen met LTO Nederland en BNG Gebiedsontwikkeling. Sectorkennis, ervaring met het gebiedsontwikkelingsproces en financiële slagkracht worden gebundeld. Door participatie van BNG Gebiedsontwikkeling kan SGN in een zeer vroeg stadium bestaande bedrijven en/of gronden aankopen, deze tijdelijk beheren en ze vervolgens actief herontwikkelen.

Herstructurering

Veel gemeenten en woningcorporaties hebben te maken met een aanzienlijke stedelijke herstructureringsopgave. Woonwijken en/of dorpscentra moeten worden verbeterd om te voldoen aan de wensen en behoeften van bewoners, de overheid en eigenaren. Veel bedrijventerreinen in Nederland zijn verouderd. Expansiemogelijkheden voor gevestigde bedrijven zijn beperkt waardoor ze vaak genoodzaakt zijn te verhuizen. Dit komt de concurrentiepositie van uw gemeente niet ten goede. Kortom: herstructurering.

BNG Gebiedsontwikkeling kan uw gemeente en/of maatschappelijke instelling ondersteunen bij het herstructureringsproces. BNG Gebiedsontwikkeling beschikt over de juiste kennis en kunde om de herstructureringsopgave zo optimaal mogelijk te laten verlopen. BNG Gebiedsontwikkeling heeft affiniteit met risico's, financiering, de overheid, woningcorporaties en gebieds(her)ontwikkeling en kan daarom mogelijk ook als overbrugging fungeren tussen gemeenten en woningcorporaties.

Kantoren

Dienstverlening is een sterk groeiende sector in de Nederlandse economie. Door de bouw van vele kantoren in de jaren negentig is de kantorenmarkt een vraagmarkt geworden. Onderscheidend vermogen is van cruciaal belang om uw economische structuur te waarborgen. Bedrijven stellen hogere eisen aan de kantorenvestiging.

Synergie

Door onderlinge samenwerking tussen bedrijven ontstaat er synergie en een oplossingsvermogen met een breder draagvlak. Een bijzondere functiemix binnen het plangebied, met een goede onderlinge samenwerking en afstemming, en parkmanagement zijn de aangewezen instrumenten om te komen tot een onderscheidend imago en om de duurzaamheid en kwaliteit van de kantorenlocatie te waarborgen.  

Advies en ondersteuning vanaf het eerste idee

BNG Gebiedsontwikkeling heeft inmiddels ruime ervaring op het gebied van de ontwikkeling van kantoren. Door het inzetten van de kennis en kunde die in ruime mate aanwezig is bij BNG Gebiedsontwikkeling, kunnen wij de gemeente helpen bij de ontwikkeling van haar nieuwe kantorenpark. Vanaf het eerste idee tot en met de uitvoering.
Omdat BNG Gebiedsontwikkeling een 100% dochter is van BNG Bank, beschikken wij over een lange financiële adem die nodig is bij de ontwikkeling van kantorenparken. Ook kunnen wij in samenwerking met BNG Bank een volledig financieringsarrangement aanbieden.

Recreatie

Veel gemeenten willen om diverse redenen recreatieprojecten tot uitvoer brengen maar wat zijn de mogelijkheden? Waar moet je beginnen, in een wirwar van voorwaarden en voorschriften. BNG Gebiedsontwikkeling heeft in diverse regionale verschillende recreatieprojecten tot leven gebracht. BNG Gebiedsontwikkeling beschikt over de juiste kennis en kunde om deze plannen samen met u op te pakken.

Woningbouw

Wordt u als gemeente geconfronteerd met nieuwe bouwtaakstellingen? Of wilt u als gemeente tijdig inspelen op de ontwikkeling van de lokale woningbehoefte en heeft u het gevoel dat u daarbij wel wat hulp kunt gebruiken? BNG Gebiedsontwikkeling kan u hierbij helpen.

Veel gemeenten hebben het voornemen om nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen om de lokale woningbehoefte en bevolkingsgroei daarmee op te vangen. Vaak zijn de gemeenten in dat kader aangewezen als zogenaamde "groeigemeente". Echter burgers worden steeds meer woonconsumenten en stellen hoge eisen aan hun toekomstige woon- en leefgebied. Als gemeente of maatschappelijke instelling dient u hiermee rekening te houden maar tegelijkertijd is het lastig om deze verschillende belangen onder te brengen in een haalbaar plan.

Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query