BNG Cultuurfonds

Verwerking van iDEAL transacties

Sinds 11 september 2017 verwerkt BNG Bank alle iDEAL transacties zonder tussenkomst van ING Bank.

BNG Bank heeft ervoor gekozen om alle bijboekingen los op de rekening bij te schrijven. Dit in tegenstelling tot de standaard werkwijze van ING Bank die uitgaat van één batchboeking in combinatie met een apart detailbestand uit het iDEAL portaal.

​Waarom losse posten?

  • Een losse post bevat alle informatie die nodig is om een iDEAL transactie te herkennen. Dit betreft het IBAN, N(AW)-gegevens, uw eigen meegegeven referentie (purchaseID) en omschrijving.
  • ERP-systemen zijn in staat om losse posten automatisch te matchen op basis van bijvoorbeeld een meegegeven betaalkenmerk, IBAN/bedrag en/of N(AW).
  • Er is geen apart bestand meer nodig voor de financiële controle, het elektronische afschrift is voldoende.
  • (Batch)bijboekingen hebben altijd betrekking op een 'gebroken' dag. Het batchtotaal sluit nooit aan op alle iDEAL transacties van een bepaalde dag.

Herkenbaarheid van iDEAL boekingen

iDEAL boekingen zijn te herkennen aan een specifieke transactiecode en boekingscode. Op de MT940S en de camt.053 hanteren wij transactiecode 503. Op de oude 940, de PDF in digitaal archief en het papieren afschrift vind u de boekingscode 87 terug. De meeste ERP-systemen hebben specifieke tabellen om deze transactiecode vast te legen en te koppelen aan een grootboekrekening. Tevens zijn de transacties te herkennen aan bepaalde BNG-referenties in het omschrijvingsveld. Deze starten altijd met 06700.  

Verwerking achteraf van iDEAL transacties

Als u iDEAL transacties uitsluitend op basis van de financiële bijboeking verwerkt adviseren wij u om elke transactie te voorzien van een betaalkenmerk of een ander voor uw systeem herkenbaar gegeven. De bijboeking leest u vervolgens in via het elektronische afschrift (MT940(S) of Camt053) in uw ERP systeem, waarbij uw systeem de transactie gelijk aan bijvoorbeeld een acceptgirobijboeking herkent en matcht.

Verwerking vooraf op basis van iDEAL transactie

Vooral voor webshops of bijvoorbeeld in geval van incassotrajecten is het belangrijk om direct te zien of iemand betaald heeft. Dit kan door vanuit de website de status van een transactie op te vragen en door te melden aan het achterliggende systeem. Een succesvolle statusmelding geeft u net als bij een PIN-transactie de garantie van de bank dat er betaald gaat worden. De financiële bijboeking die dezelfde dag of de eerstvolgende werkdag volgt is uitsluitend bedoeld voor de financiële controle van de iDEAL transactie achteraf.

Voorkom dubbele verwerking!

Omdat de bijboekingen los plaatsvinden, veelal op de algemene ontvangsten rekening is het belangrijk dat de transactie niet aanvullend als reguliere ontvangst in het ERP-systeem wordt verwerkt. Het ERP-systeem kan de iDEAL boekingen bijvoorbeeld op een aparte grootboek(tussen)rekening boeken waar de boekingen 1-op-1 gematcht kunnen worden tegen de succesvolle iDEAL transacties.

Indien het lastig is om de transacties te herkennen in uw ERP systeem is het een alternatief om ten behoeve van de iDEAL betalingen een aparte rekening te openen.  

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.