BNG Cultuurfonds

Digitaal afgeven van een incassomachtiging

Op internet is het op tal van manieren mogelijk om een incassomachtiging af te geven. Dit varieert van veilige (bancaire) producten tot een vinkje in de mail. Vanuit het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer heeft men nu geprobeerd om eenduidige criteria op te stellen.

Banken, betaaldienstaanbieders en incassanten discusiëren al jaren over de vorm van een geldige internetmachtiging. Tot 2015 was de papieren machtiging en een telefonische variant de enige door de bank geaccepteerde vorm. Sinds 2015 is hier het product Digitaal Incassomachtigen bijgekomen. Dit laatste product werkt gelijk aan iDEAL.

Diverse incassanten en serviceproviders gebruikten daarentegen allerlei eigen varianten van een willekeurig vinkje op een webpagina tot een met een met DigiD bevestigd document. Al deze vormen werden in meer of mindere mate 'gedoogd'.

Om een einde te maken aan het 'gedoogbeleid' van onveilige methoden heeft het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer een viertal criteria opgesteld waaraan een veilige afgifte van een digitale incassomachtiging minimaal moet voldoen.

1. Transparantie

De debiteur moet duidelijk zien dat en waarvoor hij een machtiging afgeeft.

2. Volledigheid

De machtiging moet voldoen aan de SEPA richtlijnen.

3. Acceptabele wijze van ondertekening

De wijze van ondertekening is voldoende veilig en acceptabel voor de debiteur en crediteur.

4. Eenvoudige mogelijkheid tot intrekken 

De debiteur moet de machtiging eenvoudig digitaal of bijvoorbeeld via de telefonische klantenservice kunnen intrekken.

Terugboekingsrecht

Bij elke vorm van Digitale Incassomachtiging, met uitzondering van de Business-to-business variant, heeft de debiteur 56 dagen na afschrijving het recht op terugboeking (zonder reden).

Melding ongebruikelijke Incasso (MOI) 

De debiteur kan tot 13 maanden na afschrijving de machtiging betwisten. De debetbank accepteert alleen een geldige papieren machtiging of een geldige machtiging afgegeven via het bancaire product digitaal Incassomachtigen. De geldigheid van alle overige varianten is door de debetbank niet te controleren.

Voor vragen of meer informatie over het product Digitaal Incassomachtigen kunt u terecht bij onze klantenservice (klantenservice@bngbank.nl of 070 3750 555) 

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.