BNG Cultuurfonds

IBAN-Naam Check

De IBAN-Naam Check is opgezet om het risico op foutieve en frauduleuze betalingen te reduceren. De service maakt direct een vergelijking met de geregistreerde gegevens bij de bank.

Hoe werkt de service?

De service vergelijkt realtime de door u ingevoerde IBAN en naam met de gegevens van de bank van de begunstigde. Is de naam exact gelijk dan krijgt u geen melding. Wijkt de naam beperkt af dan wordt de geadministreerde naam weergegeven. Wijkt de naam teveel af dan krijgt de betaler de melding dat deze niet overeenkomt. Bij zakelijke IBANs wordt altijd de geregistreerde naam teruggegeven.

Privacy

In de IBAN-Naam Check zijn diverse maatregelen genomen om de privacy van vooral particuliere rekeninghouders te beschermen. Zo wordt de naam pas gemeld indien met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld dat de naam overeenkomt. De service is AVG compliant.

In BNG betalingsverkeer

Vanaf eind oktober 2019 zit de IBAN-Naam Check in BNG Betalingsverkeer.

Factuurfraude

De service beoogt de kans op fraude en vergissingen, bij handmatig ingevoerde betaalopdrachten, te reduceren. Betalingen worden echter niet geweigerd; de service attendeert u op een mogelijk risico/fout. De IBAN blijft altijd leidend! 

Batch/crediteurenbetalingen

Vooral voor batchbetalingen die vanuit een crediteurensysteem komen, moet u aanvullende maatregelen blijven nemen. Wij adviseren u om vooral scherp te zijn bij nieuwe crediteuren en wijzigingen van IBANs. Het verdient de aanbeveling om bij dergelijke wijzigingen altijd via een andere weg (bijvoorbeeld telefonisch) contact te zoeken met de crediteur en een vierogenprincipe toe te passen bij de invoer.

Aparte service voor batchbetalingen

De service die banken in hun internetbankieren en Apps bieden, is gericht op losse betaalopdrachten. De leverancier van de IBAN-Naam Check (Surepay) levert echter ook een dienst om de check al in uw ERP-systeem uit te voeren, bijvoorbeeld bij nieuwe crediteuren of wijzigingen en een dienst om (grote) klantenbestanden vooraf in één keer te checken. Zie hiervoor:

https://www.surepay.nl/handleiding-betaalrelatie-check/

Zakelijke IBAN's en onjuiste meldingen

Bedrijven en (publieke) organisaties kennen vaak verschillende namen zoals een juridische naam, handelsnaam of een afkorting. Het kan dan ook voorkomen dat niet elke naam is vastgelegd in de centrale database. Als uw betalers vaak een melding krijgen dat de naam onterecht niet overeenkomt, kunnen wij een verzoek indienen om de data van de IBAN-Naam Check te verbeteren.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.