BNG Cultuurfonds

Oude 10-cijferige rekeningnummer verdwijnt definitief

In 2014 zijn de Nederlandse banken definitief overgegaan van 10-cijferige rekeningnummers naar IBAN's. Om conversieservices nog iets langer mogelijk te maken zijn aanvullende afspraken gemaakt over uniciteit en het gebruik van de elfproef voor de laatste 10 posities. Per 1 januari 2020 vervallen deze aanvullende afspraken.

Sinds de komst van SEPA in 2008 moet er een IBAN worden meegegeven aan elke SEPA betaal- en incasso-opdracht. Om zakelijke klanten en hun softwareleveranciers meer tijd te geven om op een efficiënte wijze naar IBAN te migreren hebben de Nederlandse banken tijdelijk beperkingen afgesproken in de uitgifte van nieuwe IBANs. De aanvullende afspraken hielden in dat de laatste 10 posities uniek bleven en ook nog steeds voldeden aan de elfproef (controle of het een juist rekeningnummer betrof). Dit leverde het voordeel op dat systemen niet direct hoefden te worden aangepast maar dat het via een conversieservice bijvoorbeeld mogelijk was om een 10-cijferig nummer om te zetten in een IBAN.

Met het oog op een open Europese markt zijn dit soort landspecifieke afspraken onwenselijk. Daar komt bij dat de elfproef geen toegevoegde waarde meer heeft aangezien de IBAN tevens een soortgelijke controle bevat.

Na een uitgebreide marktconsulatie bij zakelijke klanten en softwareleveranciers is gebleken dat het oude 10-cijferige rekeningnummer en conversieservices in de praktijk nauwelijks meer voorkomen. Dit heeft dan ook geleid tot de beslissing om de aanvullende afspraken per 1 januari 2020 los te laten. Het staat banken dan vrij om de laatste 10 posities naar eigen wens te benutten zonder rekening te houden met de elfproef.

Het controlegetal in de IBAN en de vier posities van de SWIFT-code van een bank blijven onverminderd van kracht. Het IBAN als geheel blijft uiteraard ook uniek.

BNG Bank heeft nog geen plannen om rekeningnummers in een andere 10-cijferige reeks dan 028.50.00.000-28.99.99.999 uit te geven.

Check uw systemen

Naar verwachting maakt u in uw administratie geen gebruik meer van 10-cijferige rekeningnummers die al dan niet moeten voldoen aan de elfproef. Wij adviseren u wel om uw systemen aan een extra controle te onderwerpen dan wel de vraag bij uw leverancier(s) neer te leggen.

Onze klantenservice helpt u graag verder (klantenservice@bngbank.nl of 070 3750 555).

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.