Betalingsverkeer

Aanbieden van batches via Equens

Voor servicebureaus en multibank aanleveraars biedt Equens Corporate Payments Services (CPS).

Corporate Payment Services is een dienst waarbij partijen hun Euro betaal- en incassobestanden centraal kunnen aanleveren bij Equens. Equens stuurt de bestanden door naar BNG Bank. In BNG Betalingsverkeer autoriseert de rekeninghouder op de gebruikelijke wijze de betaalopdrachten.

Hoe werkt het proces?

Servicebureaus bieden betaal- en incassobatches voor al hun klanten rechtstreeks aan bij Equens. Bij Equens aangeboden bestanden worden direct doorgezonden naar BNG Bank en in BNG Betalingsverkeer klaargezet voor ondertekening. In BNG Betalingsverkeer kan het betaalbestand op de gebruikelijke wijze worden voorzien van twee handtekeningen. U gebruikt hiervoor de functie 'OPDRACHTEN BEHEREN', 'OPDRACHTEN BEVESTIGEN'.

Specificaties salarisbatches

Wij herkennen een salaris batch aan de waarde 'SALA' die als Category Purpose (CtgyPurp) op batchniveau dient te worden meegegeven. Hierbij maakt het niet uit of u een batch aanlevert via uw servicebureau aan Equens of rechtstreeks importeert in BNG Betalingsverkeer. Salarisbatches voorzien van dit kenmerk die in BNG Betalingsverkeer worden ingelezen, zijn zowel bij ondertekening als achteraf bij raadplegen niet inzichtelijk. Dit is gedaan vanwege het vertrouwelijke karakter van dergelijke transacties.

SHA-controle is niet van toepassing

De SHA-controle is niet van toepassing indien de batch via het Servicebureau en Equens wordt aangeboden aan BNG Bank. De reden is dat het oorspronkelijke betaalbestand tijdens het transport van formaat verandert. SHA-controle is vooral van belang als gebruikers het bestand handmatig importeren in BNG Betalingsverkeer.  

Annulering van salarisposten

Tot 12:00 uur, 1 werkdag voorafgaand aan de aangegeven verwerkingsdatum, is het mogelijk posten uit een SEPA salarisbatch in te trekken. Wij zullen deze verzoeken op basis van best effort verwerken. U kunt voor postannuleringen gebruik maken van het formulier postannuleringen (pdf, 904 kB). Dit formulier kunt u vervolgens inscannen en mailen naar onze afdeling Klantenservice via e-mailadres klantenservice@bngbank.nl.

Let op: voor een juiste verwerking dient u alle verplichte velden in te vullen en de salarisbatch dient voorzien te zijn van een finale handtekening.

Tijdlijnen gelijk aan andere betaalbatches

Indien u een salarisbatch voor 14.30 uur (13.30 - 14.30 uur best effort) in BNG Betalingsverkeer voorziet van een finale handtekening, wordt de betaalbatch nog dezelfde werkdag uitgevoerd. Wij adviseren bestanden uiterlijk op de werkdag voor verwerking aan te leveren bij Equens.

Incassobatches via Equens

Het is mogelijk om incassobatches rechtstreeks bij Equens aan te leveren. Een incassobatch hoeft u in tegenstelling tot een een betaalbatch niet meer apart te tekenen in BNG Betalingsverkeer. U heeft aanvullend wel een geldige overeenkomst Incasso nodig.

Aparte overeenkomst

Om gebruik te maken van de service heeft u een overeenkomst 'aanbieden van batches via Equens' nodig. Op het moment dat de overeenkomst door ons is ontvangen en geregistreerd is bij Equens, ontvangt u van ons een bevestiging. Vanaf dit moment kan uw servicebureau betaalbatches via Equens aanbieden.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.