Banner met een vrouw achter een laptop en een kantoorgebouw met planten op de gevel

Betalingsverkeer

Euro incasso zakelijk

De Euro incasso zakelijk (B2B) is een SEPA incassoproduct voor zakelijke doeleinden. Het risico op ongewenste storno's door de debiteur is, in tegenstelling tot de standaard Euro incasso, niet aanwezig.

De Euro incasso zakelijk verschilt op één punt wezenlijk van de standaard Euro incasso: de debiteur doet expliciet afstand van zijn stornorecht. Om deze reden kunnen alleen bedrijven geïncasseerd worden met dit product. Om misbruik te voorkomen wordt de machtiging geregistreerd bij de debet bank. De debet bank controleert bij elke incasso op aanwezigheid van een geldige machtiging. 

Bij BNG Bank

U kunt zowel geïncasseerd worden met de Euro incasso zakelijk als andere debiteuren incasseren. Registratie is mogelijk via het algemene formulier dat is opgesteld door de Nederlandse Betaalvereniging. Initiatie kan gewoon via BNG Betalingsverkeer.

Voorschriften

De voorschriften van de standaard Euro incasso zijn in beginsel ook van toepassing op de Euro incasso zakelijk. Hieronder zijn de verschillen benoemd t.a.v. de standaard Euro incasso.

Gebruik van IBAN en BIC

Gelijk aan de Euro incasso volstaat voor debiteuren de IBAN.

Machtiging

De machtiging verschilt op twee punten van de standaard SEPA incasso.

  • Bovenaan de machtiging staat de productnaam Euro incasso zakelijk.
  • In de juridische tekst staat expliciet benoemd dat de debiteur geen stornorecht heeft.

Een voorbeeld van een bedrijvenmachtiging vindt u op de website van de Nederlandse Betaalvereniging.

Machtigingsvormen

Net als de Euro incasso kent ook de Euro incasso zakelijk een eenmalige en doorlopende variant.

Wijzigen van gegevens in een machtiging

Indien de debiteur zijn bankrekening verandert zal hij deze de machtiging opnieuw moeten registreren bij de nieuwe bank. Overige wijzigingen zijn gelijk aan de Euro incasso. 

Aanlevering van SEPA batchopdrachten

Het bestandformaat van de XML (pain.008) is gelijk aan de Euro incasso. Verschillen zijn uitsluitend inhoudelijk van aard. Zo kent de Euro incasso zakelijk een eigen productcode B2B i.p.v. CORE. 

Aanlever- en verwerkingstijden

BNG Bank hanteert voor de Euro incasso zakelijk de volgende tijdlijnen:

Datum settlement - 14 werkdagen:

crediteur informeert de debiteur

Datum settlement - 2 werkdagen:

aanlevering door de crediteur

Datum settlement:

laatste weigeringsmogelijkheid door de debiteur

Datum settlement :

bij- en afschrijving van de incasso-opdracht bij de crediteur en debiteur

Datum settlement +2 werkdagen:

laatste storneringsmogelijkheid voor de bank van de debiteur

Datum settlement +36 maanden:

machtigingen die 36 maanden niet zijn gebruikt worden ongeldig

In BNG Betalingsverkeer geldt een deadline van 23:00 uur voor de aanlevering van incasso opdrachten.

Annulering van incasso's

Het vooraf kunnen weigeren is gelijk aan de standaard Euro incasso. Het achteraf storneren van de zakelijke incasso is echter niet mogelijk.

Tegenhouden/Weigeren van opdrachten

Gelijk aan de standaard Euro incasso.

Boeken van opdrachten in de rekening courant

Gelijk aan de standaard Euro incasso.

Registreren van een zakelijke machtiging

Voor de registratie van uw incasso opdrachten kunt u gebruik maken van het standaardformulier dat is opgesteld door de Nederlandse Betaalvereniging. Mits rechtsgeldig ondertekend zal de formulier binnen 5 werkdagen worden vastgelegd. 

Rentevergoeding bij terugboekingen

Gelijk aan de standaard Euro incasso.

Integriteitskenmerk

Gelijk aan de standaard Euro incasso.

Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.