Banner digitaal bankieren

Mijn BNG Bank

Modulen

In Mijn BNG Bank zijn verschillende modulen beschikbaar. Op deze pagina wordt er per module een korte beschrijving gegeven.

Modulen voor alle gebruikers

Persoonlijke berichtenbox

In Mijn BNG Bank beschikken alle gebruikers over hun persoonlijke berichtenbox. In deze berichtenbox ontvangt men portaalgerelateerde berichtgeving, zoals serviceberichten en aankondigingen. De berichtenbox heeft uitsluitend een ontvangstmechanisme en is niet voor communicatie richting BNG Bank bestemd. 

Dagelijkse rentetarieven
BNG Bank biedt dagelijks een overzicht aan met indicatieve rentetarieven van verschillende financiële producten. Op deze manier krijgen onze klanten inzicht in rentestanden trends. Aan deze plafondtarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een aanbod op maat moet u contact opnemen met BNG Bank.

Uploaden documenten
Het is binnen Mijn BNG Bank mogelijk om eenvoudig en veilig documenten te uploaden die BNG Bank moet ontvangen. 

Modulen voor geautoriseerde gebruikers

Betalingsverkeer & Digitaal Archief 
BNG Bank biedt additioneel het product BNG Betalingsverkeer aan. Het betreft dé online betaalomgeving voor de publieke sector. Met Betalingsverkeer kunt u zakelijke rekeningen beheren en transacties verzorgen. In het bijbehorende Digitaal Archief zijn uw rekeningafschriften, rentenota's en tariferingsnota's digitaal beschikbaar.  

Leningenoverzicht
Voor klanten met lopende financieringen is het mogelijk om deze op dagelijkse basis te raadplegen via het klantportaal. Mijn BNG Bank biedt inzage in het leningenoverzicht, de betaalmomenten en andere gegevens. 

Garanties
Mijn BNG Bank biedt inzage in de lopende garanties voor decentrale overheden die afgegeven garanties aan derde partijen willen inzien. 

Accreditieven
Mijn BNG Bank biedt inzage in lopende accreditieven. Dit zijn bank- en huurgaranties afgegeven door BNG Bank in opdracht van haar klantorganisaties.

Aanvragen
Binnen Mijn BNG Bank is het mogelijk om een aanvraag standaard bankverklaring in te dienen en om bank/huurgaranties aan te vragen.  

Beheren
Het is mogelijk om betaalautomaten te koppelen, ontkoppelen en te wijzigen binnen Mijn BNG Bank. Dit is een relevante module voor onze klanten die Betalingsverkeer afnemen bij BNG Bank.

Voor beheerders 

Organisatiebeheer 
Binnen organisatiebeheer is het mogelijk voor beheerders om toegang voor gebruikers te beheren via groepen. Ook biedt organisatiebeheer inzage in uw organisatiegegevens die bij BNG Bank bekend zijn. 

 

Vragen of contact?

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice via telefoonnummer 070 - 3750 555 of via e-mail.

Toegang nodig tot een module?

Neem voor toegang tot modulen binnen Mijn BNG Bank contact op met de beheerder(s) binnen uw organisatie. Uw beheerder(s) kunt u vinden in Mijn BNG Bank via Mijn organisatie -> Service & Contact

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.