Hoe wij impact meten én vergroten

BNG Bank is van en voor de publieke sector en is gedreven door maatschappelijke impact. Het is onze ambitie dat klanten ons beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Op basis van onze purpose ‘gedreven door maatschappelijke impact’ hebben we als doel gesteld om, samen met onze klanten, in 2023 een 10% stijging van maatschappelijke impact te realiseren ten opzichte van 2021. We hebben bewust voor deze ambitieuze doelstelling gekozen om onszelf aan te zetten om in actie te komen. Ook willen we duidelijk maken dat we onze purpose serieus nemen. We willen er alles aan doen om ons doel te halen.

We meten de impact van onze klanten aan de hand van vijf SDG’s die voor onze klanten en voor BNG Bank belangrijk zijn.

  • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn;
  • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs;
  • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie;
  • SDG 11: Duurzame steden en leefomgevingen;
  • SDG 13: Klimaatactie.

We hebben een methodologie ontwikkeld om de impact van onze klanten op deze SDG’s te meten en hierover te rapporteren. We doen dit, als één van de eerste financiële instellingen in Nederland, omdat we gedreven zijn door maatschappelijke impact. Het is een nieuw proces. We gaan hier van veel leren en we realiseren ons dat we gedurende het proces onze methodologie mogelijk nog zullen aanscherpen.

Voorbeeld: meer beschikbare betaalbare huurwoningen

Als belangrijkste financier van woningcorporaties zijn we trots op de meer dan twee miljoen sociale huurwoningen die inmiddels door de sector zijn gerealiseerd. Maar zoals bekend is er nog steeds een grote woningbehoefte. Wij willen als partner van woningcorporaties bijdragen aan betaalbare en leefbare wijken (SDG 11). Een concrete indicator daarvoor is het aantal beschikbare en betaalbare huurwoningen. We gaan dus meten hoeveel sociale huurwoningen er in een jaar zijn bijgekomen, mede door ons gefinancierd. We meten dat voor de hele bank, maar ook per klant. Vervolgens bespreken we met onze klanten hoe we er samen voor kunnen zorgen dat er nóg meer woningen worden gebouwd. Zo helpen we klanten om hun impact te vergroten.

Nulmeting

BNG Bank rapporteert jaarlijks de impact van haar klanten, gemeten aan de hand van de vijf SDG’s. Hierbij hebben we specifieke doelen achter deze SDG’s vertaald naar meetbare effecten. Deze meetbare effecten zijn weer vertaald naar indicatoren waarover we jaarlijks rapporteren. De bank doet dit voor al haar stakeholders. Het is immers ook voor onze kapitaalverschaffers belangrijk om te weten hoe onze klanten omgaan met het kapitaal dat via BNG Bank aan hen verstrekt is. In maart 2022 publiceert BNG Bank de eerste meting, een zogenaamde nulmeting, over het jaar 2021.

Klanten helpen om impact te maken via engagement

Op basis van de nulmeting brengt de bank in kaart wat de voortgang van haar klanten is op de vijf SDG’s. We hebben als doelstelling om een 10% stijging van deze impact te realiseren. Daarom gaan we klanten helpen om meer impact te maken via een zogenaamd ‘engagement plan’. Concreet betekent dit dat we actief in gesprek gaan met klanten om hen te ondersteunen bij het ondernemen van actie op de SDG’s.
Email

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.