Dividend over 2019

De nettowinst van BNG Bank over 2019 bedraagt EUR 163 miljoen (2018: EUR 337 miljoen). De aandeelhouders hebben tijdens de AVA op 16 april 2020 ingestemd met het voorstel om 50% (2018: 50%) van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van EUR 71 miljoen (2018: EUR 337 miljoen). Het dividend bedraagt EUR 1,27 per aandeel van nominaal EUR 2,50 (2018: EUR 2,85 dividend per aandeel). BNG Bank heeft op 19 maart 2021 een deel van het goedgekeurde dividend 2019 ter grootte van EUR 24 miljoen uitgekeerd (EUR 0,43 per aandeel). Het resterende bedrag van EUR 47 miljoen (EUR 0,84 per aandeel) is in oktober 2021 uitgekeerd.

Rechts op deze pagina is een overzicht opgenomen van aandeelhouders en aan hen uit te keren dividendbedragen. Het eerder gereserveerde dividenddeel 2019 is uitgekeerd op 4 oktober 2021, tezamen met het gereserveerde dividend 2020. Over de uitgekeerde bedragen wordt géén dividendbelasting ingehouden

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.