Dividend over 2023

De nettowinst van BNG Bank over 2023 bedraagt EUR 254 miljoen (2022: EUR 300 miljoen). Op de Algemene Vergadering van 25 april 2024 werd voorgesteld om 50% (2022: 50%) van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Het dividendpercentage van 50% is in lijn met het dividendbeleid van BNG Bank. Dit betekent een dividend van EUR 120 miljoen (2022: EUR 139 miljoen). Het dividend bedraagt EUR 2,16 per aandeel van nominaal EUR 2,50 (2022: EUR 2,50).

Rechts op deze pagina is een overzicht opgenomen van aandeelhouders en aan hen uitgekeerde dividendbedragen. Het dividend is na goedkeuring van de Algemene Vergadering op 25 april uitgekeerd. Omdat per 1 januari 2024 artikel 4a Wet Dividendbelasting in werking is getreden, dient BNG Bank vanaf die datum 15% dividendbelasting in te houden over haar dividenduitkeringen. Dit betekent dat aandeelhouders met ingang van 2024 zelf dividendbelasting dienen terug te vragen over hun dividenduitkering.

Teruggaaf dividendbelasting
Voor de teruggave van de ingehouden dividendbelasting is het volgende van belang. In het door aandeelhouders in te vullen formulier “Verzoek teruggaaf dividendbelasting 2024” wordt om het ISIN-nummer van BNG Bank gevraagd. Het betreft een verplicht in te vullen veld. Omdat de aandelen BNG Bank niet beursgenoteerd zijn, beschikt BNG Bank voor de teruggave van inhouden dividendbelasting niet over een ISIN-code. Het advies is dan ook om als antwoord op de desbetreffende vraag in het Verzoek teruggaaf dividendbelasting 2024 in te vullen: n.v.t.

 

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.