Klimaatplan – Going Green: waarom, wat en hoe?

Niet eerder stond onze samenleving voor zo’n grote maatschappelijke uitdaging als het reduceren van de CO₂-emissies. BNG Bank wil graag bijdragen aan deze transitie. In het Klimaatplan – Going Green schetst de bank hoe de komende jaren wordt gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen.

Onze doelstellingen

In ons Klimaatplan - Going Green (pdf, 13,8 MB) stellen we doelen voor de organisatie zelf en voor emissies gerelateerd aan onze kredietportefeuille. De doelstellingen zijn:

  • in 2030:
    • is de CO₂-emissie van de kredietportefeuille minimaal 43% lager ten opzichte van 2019. Dat komt overeen met de doelstelling uit het Nederlandse Klimaatakkoord: een daling van de CO₂-emissies in 2030 met 55% vergeleken met 1990.
    • Daarnaast willen we dat onze klanten in 2030 reductieplannen hebben in lijn met 1,5°C-scenario van het Klimaatakkoord van Parijs
  • in 2050 zijn alle emissies van de bank en onze klanten netto-nul.

 

Onze strategie

Voor dit Klimaatplan focust BNG Bank op de emissiereductie in de grootste vier sectoren waarin de bank actief is: woningcorporaties, gemeenten, zorg en onderwijs. Hierbij kijken we naar de directe en indirecte emissies die worden veroorzaakt door het energieverbruik van het vastgoed.

Hoe meten we?

Sinds 2019 berekent BNG Bank met behulp van de PCAF-methode de CO₂e-emissies van klanten en de eigen organisatie. Met Science Based Targets initiatives (SBTi) laten we onze doelstellingen toetsen door een onafhankelijke instantie.
Met de reductiepaden van de Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) brengen we in beeld hoe hoog de CO₂-uitstoot van onze klanten de komende jaren mag zijn. Deze reductiepaden zijn wetenschappelijk onderbouwd en gespecificeerd naar de verschillende EU-landen en de verschillende soorten vastgoed.

Zo kunnen we per sector inventariseren, analyseren en monitoren.

Hoe gaan we dit bereiken?

BNG Bank stelt duidelijke doelen op sectorniveau (voor 2023-2025). Voor elke sector beschrijven we welke acties we van onze klanten verwachten om de CO₂-emissies terug te dringen. We gaan daarover in gesprek met onze klanten en willen weten welke klimaatdoelstellingen de klant heeft. Vervolgens ondersteunen en motiveren we de klant om hun doelen te bereiken.

Heeft een klant nog geen verduurzamingsdoelstellingen, dan moet in de toekomst elke nieuwe financieringsaanvraag voor vastgoed van 5 miljoen euro of meer zijn voorzien van een plan waaruit blijkt dat de investering in lijn is met het 1,5°C-scenario.

Wat betekent het voor BNG Bank zelf?

In vergelijking met andere banken zijn de emissies van BNG Bank redelijk beperkt, aangezien de bank uitsluitend opereert vanuit het hoofdkantoor in Den Haag. Bovendien hebben we door de jaren heen tal van energiebesparende maatregelen genomen en voorzien wij via zonnepanelen voor een deel in onze eigen stroom.
Wel vindt in 2024 een grootschalige renovatie plaats van ons kantoorpand, waarbij verdere verduurzaming zal plaatsvinden. Ook is het onze ambitie om onze emissie door mobiliteit verder aan te scherpen.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.