Profiel

Sinds 1914 financiert BNG Bank de Nederlandse publieke sector. Onze klanten zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Missie

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Strategie

  • Wij bieden financiering aan voor alle looptijden tegen zo laag mogelijke prijzen.
  • Wij stellen financieringsoplossingen, betalingsverkeer en expertise ter beschikking waarmee klanten hun maatschappelijke doelstellingen realiseren.
  • Wij bouwen langdurige relaties op met onze stakeholders en spelen proactief in op hun behoeften.
  • Wij bieden onze dienstverlening altijd aan, ongeacht de situatie op de financiële markten.

Lagere prijzen, lagere tarieven

Ons bedrijfsmodel laat onze bijdrage aan het publieke beleid zien en hoe dit werkt in het belang van iedere burger.

redelijk rendement voor Aandeelhouders

BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Onze aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Hoge CreditRatings

BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door ons uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating Aaa van Moody's, AAA van Standard & Poor's en AAA van Fitch. Door deze topratings kunnen wij tegen lage prijzen geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor kunnen wij onze klanten lage tarieven bieden.

Uitstekend risicoprofiel

Het uitstekende risicoprofiel komt tot uitdrukking in onze hoge creditratings. Daarom hanteert BNG Bank een strak kapitalisatiebeleid. Zo geldt voor de leverage ratio een interne ondergrens van 3%. BNG Bank voldoet sinds eind 2016 aan deze eis. Voor de Tier 1-ratio wordt een niveau nagestreefd dat ruim boven de minimale vereiste van 13,25% ligt (inclusief buffers). Dit beleid bepaalt de veilige actieradius van BNG Bank. En de topratings bevestigen dit.

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query