BNG Cultuurfonds

E-mail disclaimer BNG Bank

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG Bank terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG Bank staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.


The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the "information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information by third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG Bank promptly and render all information unfit for use. BNG Bank does not guarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG Bank accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.

‚Äč

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.