AvA 2020: BNG Bank helpt klanten waar mogelijk tijdens corona-pandemie

16 april 2020 16:00 - Den Haag

Het coronavirus heeft vergaande gevolgen voor iedereen in de samenleving en dus ook voor onze klanten. Dat zei bestuursvoorzitter Gita Salden tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van BNG Bank.

"Gemeenten zien hun inkomsten dalen en hun uitgaven stijgen. Woningcorporaties worden geconfronteerd met de vraag of huurders de huur nog kunnen betalen. De coronacrisis raakt de zorgsector financieel in het hart. Er is geen enkele klant die niet wordt geraakt door de corona-pandemie. We zitten als samenleving middenin een crisis. Wij doen vanuit BNG Bank wat mogelijk is om onze klanten te helpen, om onze bijdrage te leveren."

"We zorgen bovenal voor continuïteit van onze dienstverlening. We hebben voldoende toegang tot liquiditeit om kredieten te verstrekken. We benaderen klanten pro actief. We doen mee met sector brede initiatieven. Zo kunnen kleinere klanten 6 maanden uitstel krijgen van aflossingen op hun lopende leningen tot 2,5 miljoen euro."

Financiële markten volatiel

"De corona-pandemie heeft impact op de financiële markten, die zijn volatiel. Prijzen voor het lenen en voor het indekken van bijvoorbeeld rente risico's fluctueren. We hebben sinds het begin van de crisis goede toegang tot de kapitaalmarkt gehad. Wel was de prijs die we betaalden hoger dan voor de crisis. Dit is een fenomeen die voor elke emittent geldt. Als gevolg daarvan zijn we genoodzaakt de tarieven aan onze klanten te verhogen", aldus Gita Salden.

Jan van Rutte en Johan Conijn herbenoemd in RvC

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNG Bank heeft, conform de voordracht van de Raad van Commissarissen, de heren Jan van Rutte en Johan Conijn herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Jaarrekening vastgesteld, dividendvoorstel goedgekeurd

Tijdens de AvA is de jaarrekening van BNG Bank over 2019 vastgesteld. De omvang van de nieuw verstrekte langlopende kredieten steeg met 21% naar EUR 14 miljard. De nettowinst over 2019 bedraagt EUR 163 miljoen. De AvA heeft tevens het dividendvoorstel goedgekeurd. BNG Bank heeft voorgesteld om conform het kapitalisatie- en dividendbeleid EUR 71 miljoen uit te keren aan aandeelhouders. Dit is 50% van de nettowinst na aftrek van dividend aan de verschaffers van hybride kapitaal. Zoals op 1 april 2020 aangegeven hebben RvC en RvB in verband met de corona-pandemie moeten besluiten om uitbetaling door BNG Bank van het dividend over 2019 uit te stellen tot in elk geval 1 oktober 2020.

Vanwege het coronavirus heeft BNG Bank een aandeelhoudersvergadering op afstand gehouden. Aandeelhouders konden vanaf hun eigen werkplek inloggen, vragen stellen en stemmen.

 

 

Contactpersonen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.